Sökning: "Erik Jonas Eriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Jonas Eriksson.

 1. 1. A modular system for smart energy plug stream analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JONAS GROTH; ERIK FORSBERG; JOHAN JINTON; IVAN TANNERUD; ISAK ERIKSSON; ANTON LUNDGREN; [2016-10-24]
  Nyckelord :smart energy plugs; energy plug; stream analysis; forecasting; statistics; alarms; big data;

  Sammanfattning : This report documents the development of a system capable of gathering energy consumption data from multiple different brands of smart energy plugs. The problem today is that firstly the manufacturers’ software is not general and provides a limited set of functions. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsmedvetenhet : Hur studenter förhåller sig till säkerhet och lösenordshantering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Henry Eriksson; Erik Arvidsson; Jonas Nerén; [2013]
  Nyckelord :Lösenordshantering; lösenord; säkerhetsmedvetenhet; säkerhet; IT-säkerhet; lösenordsanalyserare; lösenordsanalys; lösenordsmätare;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är lösenord en central del av var människas vardag. Medvetenheten om vikten av ett säkert lösenord och vilka hot mot informationssäkerheten som existerar är en viktig del av en organisations säkerhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av synthesizern OP-1 utifrån ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofie Abrahamsson; Emelie Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Usability; OP-1; interaction design; usability testing; synthesizer; human-computer interaction; Användbarhet; OP-1; interaktionsdesign; användbarhetstestning; synthesizer; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om en användbarhetsutvärdering av synthesizern OP-1, utvecklad av företaget Teenage Engineering. Studien är kvalitativ och undersöker bara den omedelbara användarupplevelsen av produkten. Rapporten baseras på resultat från ett antal användbarhetstester, utförda på företaget i fråga. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Kupolen, Borlänge

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jonas Eriksson; Cristofer Lindholm; Måns Mansoori; Erik Palmqvist; [2006]
  Nyckelord :Brandscenarier; Kupolen; personsäkerhet; utrymning; kritiska förhållanden; ARGOS; SIMULEX; DETACT-T2; H M; Hemtex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the personal safety in case of fire at Kupolen, Borlänge. Kupolen is a shoppingmall of three storeys with various types of shops. To define possible fire scenarios a discussion of different possibilities concerning the personal safety has been made. LÄS MER