Sökning: "Eva Wall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Wall.

 1. 1. Färgkodning för ett självständigt liv : Wayshowing för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Eva Persson; [2011]
  Nyckelord :Informationsdesign; wayshowing; wayfinding; offentlig miljö; färg; demens; självständig; vägledning Skriv text; ange adressen till en webbplats eller översätt ett dokument. Avbryt Översättning från svenska till engelska Information design; wayshowing; wayfinding; space; color; dementia; nursing home; independent; Informationsdesign; wayshowing; wayfinding; rum; färg; demens; äldreboende självständig; vägledning;

  Sammanfattning : I denna rapport beskriver jag hur jag tagit mig an ett rumslig informationsproblem som grundar sig i personer med demenssjukdoms mentala förmåga att orientera sig. Min bakgrund som undersköterska i kombination med min kunskap i hur rum påverkar människans beteende gör att jag reagerat på de miljöer där dessa personer vistas. LÄS MER

 2. 2. Återvinning : En studie gjord för att belysa företags syn på objektorientering och återanvändning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Eva-Lotta Wall; [2004]
  Nyckelord :Systemteknik; Objektorientering; återanvändning; systemutveckling; Systemteknik;

  Sammanfattning : Då man arbetar objektorienterat inom systemutvecklingen sägs det att återanvändning är en av fördelarna med detta arbetssätt. Mitt syfte i denna uppsats var att undersöka hur systemutvecklingsföretag som arbetar objektorienterat ser på fenomenet objektorientering och återanvändning. LÄS MER

 3. 3. En petrografisk och mineralogisk studie av en komplex gång bestående av metadiabas och kvartskeratofyr i Kiirunavaaragruvan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Eva Öhman; [1986]
  Nyckelord :geografi; geologi; petrografi; mineralogi; metadiabas; kvartskeratofyr; Kiirunavaaragruvan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Summary: The purpose of this paper is to give a petrographic and mineralogic description of a dyke complex, consisting of a metadiabase and a quartz keratophyre. The type locality is the northern part of the Kiirunavaara apatite-rich iron ore, situated in northern Sweden. LÄS MER