Sökning: "Filmstaden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Filmstaden.

 1. 1. Drömfabriken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2021]
  Nyckelord :Filmstaden; Råsunda; Film; Solna;

  Sammanfattning : Filmstaden i Råsunda var en av Sveriges största filmstudioanläggningar på 1900-talet. Denna filmfabrik producerade över 400 filmer och TV-serier under sin livstid och banade väg för filmstjärnor och regissörer så som Greta Garbo och Ingmar Bergman. Majoriteten av byggnaderna revs år 1999 för att ge plats åt bostäder. LÄS MER

 2. 2. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER