Sökning: "Finska inbördeskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Finska inbördeskriget.

 1. 1. "Drivfjädrarna voro inte alltid desamma" - de svenska frivilligas motiv för att delta i det finska inbördeskriget 1918

  Master-uppsats,

  Författare :Marcus Eifrém; [2016-02-04]
  Nyckelord :finska inbördeskriget; svenska frivilliga; kollektiva minnen; berättelser; historiebruk; kollektiva identiteter; finlandsfrivilliga; glömska;

  Sammanfattning : Sammanfattning och diskussion Under nästan alla tider och under en mängd omständigheter har svenska män, och i vissa fall kvinnor, tagit sig iväg för att kriga. De frivilliga i det finska inbördeskriget är på så sätt inte unika. LÄS MER

 2. 2. Frivilliga i det Spanska inbördeskriget : Transnationell identitet och rollskapande praktiker i den svenska spanienrörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Zeth Isaksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har hundratals frivilliga från Sverige lämnat sina tillsynes trygga miljöer för ett krig som skördat hundratusentals liv och fördrivit miljoner människor på flykt.1 Det har skapat en debatt om hur, varför och vilka. LÄS MER

 3. 3. Svensk opinionsbildning 1918 : En studie av tre socialistiska tidningar och riksdagens opinionsuttryck i anslutning till finska inbördeskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Joakim Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Finnish civil war; SAP; SSV; Folkets Dagblad Politiken; Norrskensflamman; Social-Demokraten; formation of opinion;

  Sammanfattning : The civil war in Finland became a great political battle between the Swedish Social Demo- cratic Party (SAP) and the Swedish Social Democratic Left-Wing Party (SSV) during spring 1918. Few studies about Swedish media report have been published that has a connection to the Finnish civil war. LÄS MER

 4. 4. Hurtiga Vasagossar och lata pojkar : En studie av manlighet och patriotism inom Vasa Skyddskår i samband med det finska inbördeskriget 1918

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Cecilia Hortlund; [2015]
  Nyckelord :Finnish Civil War; Civil Guard; Finland; masculinity; patriotism; 20th century; nationalism; gender;

  Sammanfattning : Title: Jaunty Vaasa-lads and lazy boys – a study of masculinity and patriotism in the Civil Guard in Vaasa in relation to the Finnish Civil War of 1918.This paper deals with the subject of expressions of masculinity in relation to patriotism and nationalism as a part of the mobilisation of the so called white side in the Finnish Civil War of 1918. LÄS MER

 5. 5. Från blod till bläck : Debatten om finska inbördeskriget 1918 i den svenskspråkiga pressen i Finland 1994-2004

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Viktor Langetz; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER