Sökning: "Fishing gear"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Fishing gear.

 1. 1. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 2. 2. Trapping efficiency and retention ability of four pontoon trap entrance types for use in coastal cod fishing, a fishing gear development field trial in the Baltic sea

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Nils Nyquist; [2019]
  Nyckelord :cod; pontoon trap; entrance type; coastal fisheries; video analysis; BORIS;

  Sammanfattning : As the Baltic Sea cod gets smaller both in number and size, and the grey seal population continues to increase, the need for alternative fishing methods in coastal fisheries increases. In this project one commercially used and three experimental pontoon trap entrances are tested with the objective to investigate if there are differences in trapping efficiency and retention ability when fishing for cod. LÄS MER

 3. 3. Factors Affecting Harbour Porpoise Bycatch Occurrence In the Swedish Skagerrak and Kattegat Seas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jingyao Niu; [2019]
  Nyckelord :Harbour porpoise; bycatch; incidental catch; fishery; marine mammal;

  Sammanfattning : Incidental catch (bycatch) in fisheries is one of the major threats to marine mammal populations worldwide. The harbour porpoise (Phocoena phocoena, Linneaus 1758) is one of the most common cetaceans in northern Europe. LÄS MER

 4. 4. Överlevnadskniv för yrkesfiskare: formgivning med användaren i fokus.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Bejre; [2019]
  Nyckelord :User-centered design; ACD; Survival product; Product design; Professional fisherman; Semiotics; Ergonomics; Ease of use; Early involvement;

  Sammanfattning : Syftet med detta uppsatsarbete är att genom användarcentrerad design (ACD) och tidig involvering av slutanvändare i produktutvecklingen, försöka öka chanserna för yrkesfiskare att överleva en olyckssituation då de fångat i linorna till fångstredskapen, fallit överbord och riskerar drunkning. Tidigare relevant forskning som studerats ligger inom områdena ACD, ergonomi och semiotik och metoderna som utfördes var deltagande observation, intervju, inlevelseövning, marknadsanalys, brainstorming, skissning, konceptualisering, funktionsanalys, kravspecifikation och prototyp. LÄS MER

 5. 5. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikitta Afonso; [2018]
  Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER