Sökning: "Fishing gear"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Fishing gear.

 1. 1. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikitta Afonso; [2018]
  Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER

 2. 2. Sampling methods of the wels catfish (Silurus glanis) in freshwater lakes : management of a vulnerable species

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :David Östby; [2018]
  Nyckelord :sampling; gear; monitoring; Wels catfish; Silurus glanis; management; vulnerable spieces; electrofishing; acoustic camera; fyke nets; lake;

  Sammanfattning : Sweden hosts the northernmost natural population of wels catfish (Silurus glanis) in the world. The populations of the species decreased severely in the 20th century, mainly due to different sources of anthropogenic impact. LÄS MER

 3. 3. En resa över havet : en studie av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett fokus på Tybrind Vig och Stralsund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Håkan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Log-boat; Dugout canoe; Stone age; Mesolithic; Ertebölle culture; Paddle; Baltic sea;

  Sammanfattning : Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social usesas transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. Thelog-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. LÄS MER

 4. 4. Analysing the seal-fishery conflict in the Baltic Sea and exploring new ways of looking at marine mammal movement data

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ornella Jogi; [2017]
  Nyckelord :Halichoerus grypus; Phoca hispida botnica; seal-fishery conflict; human-wildlife conflict; integrated step selection analysis;

  Sammanfattning : A comprehensive analysis of the available data reveals that there is currently not enough information for making informed management decisions regarding the seal-fishery conflict in the Baltic Sea. Knowledge of hidden and visual damages is limited, which means that the actual cost to the fishing industry from damages is not known. LÄS MER

 5. 5. Attack behavior and presence of grey seals around pots : a search for seal-safe cod-pots in the Baltic sea

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Jasmine Stavenow; [2016]
  Nyckelord :grey seal; Halichoerus grypus; seal behavior; seal attacks; seal presence; sealsafe; seals-fishery conflict; seals and fishery; fishing gear; cod-pots; sustainable fishing; Baltic sea; coastal fishery;

  Sammanfattning : The seals and the fishery are forced to share the role as top-predators in the Baltic waters since they both depend on the same fish stocks, which leads to an unavoidable competition. Seals are raiding traps, leading not only to costly damaged fishing gears and loss in fish catch but also to the seals themselves getting caught and drowned in the gears as by-catch. LÄS MER