Sökning: "Handikappade"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Handikappade.

 1. 1. "Vi är så socialt handikappade i det här landet" : En kvalitativ studie om språkbruk kring etnicitet i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Andersson; Sofie Rattur; [2019]
  Nyckelord :CDA; ethnicity; swedishness; morning radio; critical discourse; Morgonpasset i P3; CDA; etnicitet; svenskhet; morgonradio; kritisk diskurs; Morgonpasset i P3;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att ta upp public service i Sverige. Bakgrund kring public service och etnicitet presenteras i studien. Problemet som lett till studiens uppkomst är den framkomst främlingsfientliga partier haft i Sverige de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 3. 3. Frisk med hästar - En interventionsstudie för att kartlägga erfarenheter hos kvinnor med stillasittande arbete kring friskvård och hästhantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Moa Joelsson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Friskvård; Ridning; Friskvårdsbidrag; Gruppintervju; Intervention;

  Sammanfattning : Ridning och hästhantering är en fritidssysselsättning för många människor och en av de mestpopulära sporterna i Sverige. Många talar om hur hästhantering är positivt för ledarskapsförmåganoch för att ”våga ta i”. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av att vårda och leva med en närstående som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellinor Jonsson; Sara Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stroke; relative; experience; Stroke; anhöriga; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Handikappad – en diskriminerande benämning? : En kritisk diskursanalys om hur personer med funktionsnedsättningar språkligt konstrueras på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniella Ås; [2016]
  Nyckelord :språk och diskriminering; språkförändringsprocesser; ableism; kritisk diskursanalys; personer med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Detta är en språkvetenskaplig studie med avsikt att belysa aspekter av det språkbruk som kan tänkas ha inflytande på föreställningen om personer med funktionsnedsättningar. Genom kritisk diskursanalys med utgångspunkt i ableismen studeras hur olika ord för att benämna personer med funktionsnedsättningar förekommer och diskuteras på internet samt hur språklig diskriminering eventuellt kan urskiljas. LÄS MER