Sökning: "Hanna Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Löfgren.

 1. 1. Hållbara Hem - ett nytt miljömärkningssystem för småhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Felicia Löfgren; Hanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; småhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To form a building adapted to the environment and at the same time preserve land, water and other resources in a long term it has to fulfill some requirements. Requirements are set by international and national governing authorities. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan hos äldre : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Löfgren; Hanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :fysisk hälsa; psykisk hälsa; äldre; fysisk aktivitet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Inledning: Medellivslängden ökar och idag tillhör en av fem personer gruppen äldre (60 år och uppåt). Ju äldre människor blir, desto större blir risken för sjukdom, fallolyckor och funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Den manliga bibliotekarien : Upplevelser av att arbeta inom ett kvinnointensivt yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Axelsson; Alexandra Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Manliga bibliotekarier; folkbibliotek; kön; genus; könsfördelning;

  Sammanfattning : The main focus in this bachelor thesis is directed at the male librarian. Our purpose is to investigate how male librarians experience working in a female dominated profession. We do this by interviewing six male librarians at two public libraries in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Textile and recycling initiatives – A step towards a circular economy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Löfgren; Hanna Enocson; [2014-09-23]
  Nyckelord :textile initiative; circular economy; sustainable business model; textile and clothing industry;

  Sammanfattning : In this study the reader will get an understanding for a new textile initiatives in the Swedish textile and clothing industry. The initiatives are about collecting garments with the aim of reusing and recycling the material. LÄS MER

 5. 5. Kontext och ledarskap - En kvalitativ studie av hur chefer förehåller sig till föreställningar om anpassning och kontext i sitt utövande av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Johansson; Hanna Löfgren; Angelica Persson Bevanda; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; Kontext; Anpassning; Identitet; Ideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER