Sökning: "Hannes Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hannes Möller.

 1. 1. Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? : En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Enes Mamudi; Hannes König; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability report; GRI; Forestry; Forestry industry; Institutional theory; Quantitative content analysis.; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; GRI; Skogsbruk; Skogsbruksindustrin; Institutionell teori; Kvantiativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer. Nivå: C-uppsats 15hp inom Civilekonomprogrammet Författare: Enes Mamudi & Hannes König Handledare: Cristoffer Lokatt Examinator: Pia Nylinder Datum: 28/03-2022 - 05/06-2022    Syfte: Tidigare studier har visat att hur företag hållbarhetsrapporterar skiljer sig beroende på bransch och land (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood 2009; Tate, Ellram & Kirchoff 2010; Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2010; Bouvain & Chen 2009). LÄS MER

 2. 2. Begreppens tvetydighet : En analys av statsbegrepp i tidningen Zimmerwald 1918–1921

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera olika statsbegrepp inom den socialistiska tidskriften Zimmerwald. Den centrala frågeställningen i denna studie är: • Vilka olika statsuppfattningar kommer till uttryck i tidskriften Zimmerwald? För att finna svar på denna forskningsfråga har fyra olika områden analyserats i tidskriften: Revolution, Våld, Militarism och Rådsdemokrati och borgerlig demokrati. LÄS MER

 3. 3. Webbapplikation för automatisk insamling och rapportering av enhetsdata vid programkrasch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mátyás Barócsai; Johan Can; Matilda Dahlström; Anton Hansson; Benjamin Hansson; Hannes Jämtner; Anton Lifwergren; Jacob Möller; [2020]
  Nyckelord :webbapplikation; krasch; datainsamling; automatiserad datainsamling; kandidatrapport; datateknik; mjukvaruteknik;

  Sammanfattning : En webbapplikation för kraschrapportering har utvecklats för företaget IFS. Vid en krasch samlar applikationen in data om användarens system och inställningar, för att sedan via ett gränssnitt låta användaren välja vilken information som ska delas med IFS:s supportavdelning. Under utvecklingen av produkten användes en variant på Scrum. LÄS MER

 4. 4. Down, down to Goblin-town — En kontrastiv studie av översättningen av verser i J.R.R. Tolkiens The Hobbit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2020]
  Nyckelord :vers; rim; Tolkien; rimband; rimflätning; översättning; strof; allitteration; assonans; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks översättning av verser från engelska till svenska. Texten som ligger till grund för undersökningen är J.R.R. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av Riksbankens kvantitativa lättnader på svenska statsobligationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Möller; [2019]
  Nyckelord :Kvantitativa lättnader; Riksbanken; Penningpolitik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since the financial crisis of 2007-2008, unconventional monetary policy methods have been widely used by central banks around the world. In 2015, Sweden initiated a program of quantitative easing with the aim of regaining economic stability. LÄS MER