Sökning: "Helsingborgs stadsteater"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helsingborgs stadsteater.

 1. 1. Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gisela Swarting; [2020-06-01]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; skådespelarkompetens; hantverk; generationer; millennialer; social identitet; organisation; arbetsplats; värderingar; beteenden; teater; Helsingborgs stadsteater; Sasha Becker; Einar Bredefelt; Stina Hwatz;

  Sammanfattning : På en arbetsplats möts generationer i en gemensam strävan mot samma mål. En fantastisk plats för utbyte av erfarenheter och idéer, som har potentialen att bredda och berika varje individs uppfattning om sin profession och sig själva. LÄS MER

 2. 2. Okunniga politiker och en sliten byggnad - Vad som skrevs kring rivningen av Helsingborgs gamla stadsteater 1975-1976

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Patrik Persson; [2011]
  Nyckelord :Rivning; Sanering; Helsingborgs Stadsteater; Fenomenologi; Helsingborgs Dagblad; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En studie av Helsingborgs Dagblads skrivande om rivningen av Helsingborgs stadsteater 1976. Studien omfattar åren 1975 och 1976 fram till rivningen. Studien har också använt en fenomenologisk metod. Några av resultaten visar att de som ställde sig mot en rivning av teatern gemensamt hade en misstro mot de beslutande. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Helsingborgs stadsteater

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Markus Karlsson; Per Karlsson; Daniel Langenbach; Jonathan Wahlqvist; [2007]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymningssäkerhet; personsäkerhet; kritiska förhållanden; brand teater; Helsingborgs stadsteater; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Helsingborg municipal theatre, Sweden. The theatre is a building mainly in 5 floors, but up to 9 floors above the main scene. The purpose with the report is to evaluate the safety to theatres 600 guests during an evacuation in case of fire. Structural damage and economic loss is not taken into account. LÄS MER