Sökning: "Hot och våld ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hot och våld ambulans.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av hot och våld i glesbygd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ramona Gren; Madelen Rönning Viken; [2019]
  Nyckelord :hot och våld; ambulans; ambulanssjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; förändrat vårdande; konsekvenser; konflikthantering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett vanligt förekommande problem. Ambulanspersonalen möter inte bara patienter på utryckningar utan även anhöriga och andra människor som kan befinna sig på vårdplatser. Det är inte bara patienten som kan bli våldsam. LÄS MER

 2. 2. Det oförutsägbara vårdandet : En integrativ litteraturstudie om hotfulla och våldsamma vårdmöten prehospitalt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Milleding; Johan Skoglund; [2018]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; hot; våld; vårdmöte; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande problem. LÄS MER

 3. 3. Att utsätta särskilda områden - en kriminologisk undersökning av Blåljusutredningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sonja Román; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; kritisk kriminologi; kriminologi; Blåljusutredningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blåljusutredningen was appointed with the aim to strengthen the criminal law protection of the police, ambulance, rescue service and other professions related to public service. The background was the occurrence of violence against the police in Swedish socio-economically weakened suburbs. LÄS MER

 4. 4. Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Arnsteg; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; myndighetsutövning; våld mot tjänsteman; blåljussabotage; blåljusverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). LÄS MER

 5. 5. Prehospital omvårdnad - konsekvenser för patienten när ambulanspersonalen utsätts för hot och våld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jimmy Sundman; Elin Liljedahl; [2017]
  Nyckelord :threat; violence; prehospital care; treatment; patient safety; hot; våld; prehospital vård; omvårdnad; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Threats and violence are common in the prehospital environment. Each patient should be offered the same care and treatment, regardless of condition and situation. Studies from emergency services and hospital wards show that patient care and nursing are affected when staff are exposed to threats and violence. LÄS MER