Sökning: "Idealtypsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Idealtypsanalys.

 1. 1. Att lösa en kris utan uppoffring? En poststrukturalistisk analys av den svenska klimatpolitiska diskursen efter Parisavtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Vestrin; Linn Brolin; [2020]
  Nyckelord :Klimat; klimatpolitik; poststrukturalism; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den politiska representationen av klimatfrågan samt de politiska förslag som erbjuds av de svenska riksdagspartierna efter Parisavtalet som trädde i kraft 2016. Studien genomförs genom en diskursanalys utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv och materialet som undersöks är den information som finns tillgänglig på partiernas hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Individen – medborgare eller konsument?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Morby; [2019]
  Nyckelord :Globalism; individualism; consumer society; political consumption; media portrayal; konsumtionssamhälle; politisk konsumtion; medias porträttering; idealtypsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explain which conditions may lay behind the emergence of the political consumer, focusing on globalization, individualism and the increase of consumerism as a result of the rise of global political issues such as climate change. Thereafter, the portrayal of this transition will be investigated in Swedish media by comparing debate articles considering environmental and climate issues, with a time difference of three decades. LÄS MER

 3. 3. Det blåser i Ungern : En studie av Ungerns förändrade korruptionssituation förankrat i korruptionssyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; Ungern; Michael Johnston; Viktor Orbán; deltagande; institutioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka den politiska utveckling som har präglat Ungern det senaste årtiondet, förankrat i Michael Johnstons teori om korruptionssyndrom. Studien tar avstamp i två frågeställningar som avsåg att besvara Ungern positionering inom det korruptionssyndrom som landet placerades inom år 2005, samt i vilken riktning landet tenderade att förflytta sig mot. LÄS MER

 4. 4. Underhållning och autenticitet : En studie av dokumentärklippningens olika gestaltningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sanne Öberg; [2018]
  Nyckelord :cinema vérité; dokumentär; dokumentärklippning; forskning genom design; kognition; autenticitet; pauser; formbarhet; Jacob Bricca;

  Sammanfattning : Uppsatsen faller inom ämnet bildproduktion och undersöker metoder inom dokumentärklippning och mer specifikt cinema vérité-material. I studien utforskas hur dokumentärklippning kan skapa maximal dramatisk effekt men samtidigt behålla en känsla av autenticitet i materialet. LÄS MER

 5. 5. “We cannot resolve someone else’s civil war through force” - En idealtypsanalys om motiven bakom USA:s interventioner i syriska inbördeskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Stenberg; Papola Azad Sadik; [2018]
  Nyckelord :Syrien; Intervention; Idealtypsanalys; USA; Inbördeskrig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA har engagerat sig i det syriska inbördeskrig i varierande utsträckning sedan konfliktens start 2011. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur centrala politiska aktörer tillhörande det demokratiska partiet i USA motiverade amerikanska interventioner i det syriska inbördeskriget under åren 2013-2015. LÄS MER