Sökning: "Inbetweenship"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Inbetweenship.

 1. 1. Att leva i en blandad kultur : En Kvalitativ Studie Om Hur Andra Generationens Invandrare Upplever Mellanförskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Donja Daabas; [2022]
  Nyckelord :Identitet; mellanförskap; särbehandling; tillhörighet; andra generationens invandrare; “vi och dem”.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how people living with a mixed culture experience the integration process in Sweden. The overall point of the essay is to create a greater understanding of how my interviewees, who belong to the second generation of immigrants, experience that their identity is shaped by the fact that they live in mixed cultures at the same time. LÄS MER

 2. 2. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER

 3. 3. Mellanförskapets identitet : En postkolonial analys av Navid Modiris författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Simon Larsson; [2016]
  Nyckelord :identity; identity construction; inbetweenship; Navid Modiri; post-colonialism; the Other; de Andra; identitet; identitetskonstruktion; Navid Modiri; mellanförskap; postkolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Navid Moodiris concept of "mellanförskap", translated by the author himself as "inbetweenship", the postcolonial we and them as well as different identity constructions are expressed in social debator Navid Modiris authorship. The notion of identity is used from a social psychological perspective and the notion of inbetweenship is based on Modiris own description of the term. LÄS MER