Sökning: "Ali Yasmin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ali Yasmin.

 1. 1. Högläsning i förskolan : Hur pedagogers förhållningssätt under högläsning kan främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yasmin Alsayed Ali; Thagreed Yaseen; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; högläsning; förskola; lässtrategier;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om högläsning i förskolan med fokus på dess betydelse för barns språkutveckling. Under vår utbildning har högläsningens betydelse för barns språkutveckling uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med blodsmitta - ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Yasmin El Ali; Diana Mala; [2021]
  Nyckelord :blodburen smitta. erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburen smitta är ett samhällsproblem utifrån den statistik som finns idag och förekommer världen över. I denna litteraturstudie begränsas blodsmitta till HIV men hepatit B- och C belyses i bakgrunden. Patienter med blodburen smitta vårdas bland annat av omvårdnadspersonal. LÄS MER

 3. 3. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER

 4. 4. Fostering Students’ Oral Communication Skills in the Second Language Classroom : Främja elevers muntliga kommunikationsförmågor i andraspråksklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Yasmin Ali; Maja Säberg; [2017]
  Nyckelord :second language acquisition; oral communication skills; communicative classroom;

  Sammanfattning : This   thesis was carried out with data collected from a school in the south of India and written by two students becoming teachers of English. The aim of   this thesis is to find out how a teacher can foster and develop student’s   oral communication skills so that they have the ability, willingness and   confidence to speak English. LÄS MER

 5. 5. The Effects of ‘Flipping’ a Classroom with the Focus on Teaching English as a Second Language

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yasmin Ali; Maja Säberg; [2016]
  Nyckelord :Flipped Classroom; English as a second language; English as a foreign language; student-centered learning; active learning;

  Sammanfattning : This literature review analyses what advantages and disadvantages can be gained by utilizing the flipped classroom method. The Swedish curriculum has been taken into consideration when conducting this review in order to see whether the method is compatible with the aim of the subject of English in the Swedish upper secondary school. LÄS MER