Sökning: "Dubbelt medvetande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dubbelt medvetande.

 1. 1. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER

 2. 2. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 3. 3. Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Raushania Amerzyanova; Tetyana Larsson; [2010]
  Nyckelord :Karlskrona kommun; Nationell IT- strategi; IT-implementering; e-tjänster; Struktureringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. LÄS MER

 4. 4. ”Jag ringer inte ambulans” : patienters upplevelser av att drabbas av akut koronart syndrom. En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jonas Eriksson; Mattias Gyllsdorf; [2009]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; bröstsmärta; akut koronart syndrom; upplevelse; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Patienter med akut koronart syndrom är idag en stor utmaning för svensk ambulanssjukvård. Smärt- och ångestproblematiken är speciellt viktig ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det är känt att ett bra bemötande från ambulanspersonalen och noggrannhet i den specifika omvårdnaden optimerar patientens upplevelse av given vård. LÄS MER