Sökning: "Inköpsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Inköpsprocesser.

 1. 1. En studie om hur livsmedelsbutiker arbetar för att minska matsvinnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Jerkner; Antonia Welzel; [2020-07-07]
  Nyckelord :Matsvinn; Lagerstyrning; Inköpsplanering; Livsmedelskedjor i Sverige;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett globalt problem som bidrar till ett onödigt resursutnyttjande som genererarstora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta bekymmer skulle kunna förhindras, elleråtminstone minskas, genom ett arbete på långt lägre nivå, såsom i de enskildalivsmedelsbutikerna. LÄS MER

 2. 2. Granskning av byggindustrins digitaliseringsprocess inom inköpsprocesser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joel Henriksson; Piam Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; effektivisering; inköpsprocesser; byggindustri; distribution;

  Sammanfattning : Huvudfråga: Vad är betydelsen av innovationskompetens för införandet av digitalisering och finns det eventuella motstånd för den processen? Delfråga: Vilka innovationskompetenser finns det hos ett distributörsföretag inom byggindustrin? Delfråga: Vilka eventuella motstånd finns det för byggindustrins digitalisering av inköpsprocessen som påverkar organisationens effektivitet och prestation? Syfte: Denna studie har som syfte att granska en distributörs innovationskompetens fördigitalisering av inköpsprocesser inom byggindustrin samt ge potentiella utvecklingsmöjligheter som kan leda till effektivisering genom ett innovationsbidrag i formen av en handbok. Metod: Studien är en fallstudie som grundar sig i kvalitativa metoder samt ett idiografiskt synsätt och en induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Örat mot rälsen : En kvalitativ studie om hur organisationer i sin inköpsprocess hanterar det ökade utbudet av GIG:ande konsulter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Sievo; Daniel Nyborg; [2019]
  Nyckelord :GIG:ande konsulter; Konsultprocessen; Rutiner; Inköp; Rekrytering; Kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : En kraftigt tilltagande digitalisering och teknologisk utveckling har skapat hastiga förändringar i efterfrågan på spetskompetens inom olika yrkesområden. Antalet organisationer som idag primärt tillgodoser sin personalstyrka och kompetensförsörjning genom att fastanställa minskar. LÄS MER

 4. 4. Vad kostar din soffa? : En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexandra Ljungqvist; Natalie Larsson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Agenda 2030; hållbar konsumtion och produktion; socialt ansvarstagande; miljömässigt ansvarstagande; hållbara inköp; hållbarhetsmärkningar; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av operativt inköp : Fallstudie på Uddeholms AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andréa Norberg; [2018]
  Nyckelord :Lean; Administration; Operational Purchases; Waste; Information Management in purchasing; Continuous Improvement; Improvement Tools; Lean; administration; operativt inköp; slöserier; informationshantering inom inköp; ständiga förbättringar; förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : Purpose: Investigate operational purchasing in industrial companies in Sweden. Furthermore, the study aims at investigating how companies work with continuous improvements in the operational purchasing process, measuring and evaluating results. LÄS MER