Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 6 - 10 av 39 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 6. Integrerad rapportering i Europa : En kvantitativ studie av förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anton Haeger; Felix Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; IIRC; storlek; sektor; tid;

  Sammanfattning : Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - mars Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. LÄS MER

 2. 7. Utveckling och trender i svenska hållbarhetsredovisningar –En studie baserad på FAR:s premierade hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Einarsson; Frida Pauli; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Professionella Organisationer; FAR; Innehållsanalys; Utveckling; Trender; Innehåll; Fokus; Omfattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: På grund av ökade utmaningar gällande hållbarhetsfrågor harhållbar utveckling blivit viktigare. Som en viktig samhällsaktör måste företag ta ansvar förhållbar utveckling och redovisa sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 8. Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning? -En multipel fallstudie av åtta företag inom energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kanevid; Emelie Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Lagkrav; Energibranschen; Integrerad rapportering; GRI; Global compact; Ägarstruktur; Statliga företag; Privata företag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hurhållbarhetsredovisningen ser ut i åtta energibolag i förhållande till det nya lagkravet samtvilka förändringar det nya lagkravet kommer att innebära för företagen och huruvida det kanskilja sig beroende på ägarstruktur och val av ramverk.Metod: I uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som bestodav en innehållsanalys samt tvärsnittsmetoden. LÄS MER

 4. 9. Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; The International Framework; Integrated reporting; Capitals; Värdeskapande; The International Framework; Integrerad rapportering; Kapital;

  Sammanfattning : Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. LÄS MER

 5. 10. Förändringen av hållbarhetsredovisningens omfattning i årsredovisningar : en kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Ferlin; Louise Forsström; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability reporting; CER; voluntary disclosure; integrated reporting; CSR; hållbarhetsredovisning; CER; frivillig information; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning av socialt och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i årsredovisningar hos svenska börsnoterade bolag samt undersöka faktorer som kan förklara hållbarhetsredovisning. LÄS MER