Sökning: "JOHN JÖNSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden JOHN JÖNSSON.

 1. 1. Digitala verktyg - lätta att lära, svåra att bemästra : En kvalitativ studie av musiklärares syn på digitala verktyg

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :John Jönsson; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; musikundervisning; musikskapande; diskursanalys; musiklärare;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of a qualitative study made on six music teachers’ view of digital tools in music education. The purpose of the essay is, through discourse analysis, to make visible what discourses are upheld in relation to digital tools by six teachers teaching music in year 7 - 9 in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Fritidslärarnas tolkning av det demokratiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Niklas Jönsson; Martin Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Elevinflytande; Skendemokrati; Tolkning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om vilka olika innebörder fritidslärares lägger i deras demokratiska uppdrag och hur de sedan utför det. Vi ville också undersöka om det finns några bakomliggande orsaker till att de olika fritidslärarna tolkar uppdragen annorlunda och vilka likheter samt skillnader det kan finnas mellan de olika fritidslärarnas svar. LÄS MER

 3. 3. Preconceptions and Jeanette Winterson's Written on the Body : Creating understanding and acceptance between students by illuminating underlying preconceptions about gender and sexuality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Jönsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay analyzes the novel Written on the Body and finds that the novel can be used as a tool in the classroom by the teacher to help spark discussions about preconceptions regarding gender and sexuality. Reader response in combination with literary analysis and Queer theory can highlight the students’ own preconceptions and views of gender and sexuality and can through discussions in the classroom led by the teacher be challenged. LÄS MER

 4. 4. Generalizations of the Discrete Bak-Sneppen Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :John Jönsson; [2020]
  Nyckelord :discrete; Bak-Sneppen; model; generalized; probability; Markov; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Consider n vertices arranged in a circle where each vertex is given a fitness from {0,1}. At each discrete time step, one of the vertices with fitness equal to zero (unless there are none of those, then pick a vertex with fitness equal to one) is selected with equal probability. LÄS MER

 5. 5. Skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande: Hur lärare ställs inför olika utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Jönsson; Maria Andersson; [2019]
  Nyckelord :deliberativ kommunikation; demokrati; demokratifostran; demokratimodeller; elevinflytande; läroplan; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att beröra problemområdet inom skolans verksamhet gällande hur skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande kommer till uttryck i praktiken. Syftet med studien är att, utifrån ett lärarperspektiv, undersöka hur sju lärare väljer att arbeta kring skolans demokratiska uppdrag samt med elevinflytande. LÄS MER