Sökning: "Jessica Lundell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Lundell.

 1. 1. Att bemästra talkombinationer i matematik : En experimentell studie i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jessica Lindqvist; Magdalena Lundell; [2018]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; deklarativ kunskap; specialpedagogik; RTI; intervention;

  Sammanfattning : Deklarativ kunskap (automatiserade förmågor) är hierarkisk, ny kunskap bygger på redan förvärvad kunskap, och anses vara av stor betydelse för att elever inte ska hamna i matematiksvårigheter. En del i detta är att ha befäst talkombinationerna (Hudson & Miller, 2006). LÄS MER

 2. 2. Studie av olika fastighetsmäklarprogram : och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik; Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Jessica Kirk; Sara Lundell; [2012]
  Nyckelord :mäklare; högskola; universitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker olika fastighetsmäklarprogram i Sverige och om valet av högskola eller universitet påverkar framtida arbetstillfällen. Bedömer framtida arbetsgivare studenterna efter högskola och universitet samt längden på fastighetsmäklarutbildningen?I Sverige är det den statliga myndigheten Fastighetsmäklarnämnden (FMN) som kontrollerar, utbildar, informerar och registrerar fastighetsmäklare. LÄS MER

 3. 3. Planerade rörelsepass i förskolan : en jämförelse av fyra förskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessica Lundell; [2010]
  Nyckelord :Rörelse; förskola; planerade rörelsepass; Lpfö 98;

  Sammanfattning : Mitt intresse för gymnastik och rörelse gjorde att jag valde att studera planerade rörelsepass i förskolan. I dagens samhälle blir vi mer och mer stillasittande, jag anser att det är viktigt att vi redan i förskolan lägger grunden för ett aktivt och hälsosamt liv. LÄS MER