Sökning: "Karlsson 2010"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade orden Karlsson 2010.

 1. 1. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 2. 2. Konflikt eller borgfred? En studie av relationen mellan regering och riksdag under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Holmberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Politisk konfliktnivå; Parlamentarisk opposition; Parlamentariska roller; EU-ordförandeskap; Riksdag; Regering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genomföra en fallstudie av det svenska EUordförandeskapet under det första halvåret 2023, med fokus på hur de politiska konflikterna mellan regering och riksdag utvecklades. Utifrån detta syfte formuleras tre forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Populism i Socialdemokraternas Almedalstal : En idealtypsanalys av Socialdemokraternas tal i Almedalen valåren 2010, 2014, 2018 & 2022

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emma Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Populism; speeches in Almedalen; the Social Democrats and Sweden;

  Sammanfattning : This study aims to examine the existence of populism in campaign speeches held by the Swedish party the Social Democrats in the election years 2010, 2014, 2018 and 2022 in Almedalen. By attempting to answer if there is any populism in the party´s speeches, and if the populism has increased over the years, the essay will analyze the speeches using a qualitative text analysis and a descriptive idea analysis. LÄS MER

 4. 4. "Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet" : Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christoffer Karlsson-Fridh; Nittmark Maria; [2024]
  Nyckelord :Autism; flickor; elever; skola; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson-Fridh, Christoffer och Nittmark, Maria (2024). Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet - Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Sustainable consumption in a consumer society. A study of sustainable consumption policy in Sweden 1992–2022.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Marie Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Consumer society; Consumer policy; Environmental policy; Policy analysis; Hållbar konsumtion; konsumtionssamhälle; konsumentpolitik; miljöpolitik; policyanalys;

  Sammanfattning : This thesis explores how the topic of sustainable consumption has been discussed in Swedish policy-making between 1992–2022 by analysing policy documents including government official reports, government bills and government communications. The aim of the thesis is to understand how consumption has been discussed and problematised from a sustainability perspective in Sweden over time. LÄS MER