Sökning: "Lärplattan."

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Lärplattan..

 1. 1. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Teknik är ju istort sett allt" : Pedagogers användning och inställning till digitala verktyg i förskolan med fokus på teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Lundevall; [2019]
  Nyckelord :Digital tools – Digitization - Educators in preschool - Technology in pre-school; Digitala verktyg – Digitalisering – Pedagoger i förskolan – Teknik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i teknik, kopplat till digitaliseringen, kan gestaltas i förskolan. För att ta reda på detta har intervjuer utförts med fyra pedagoger, dessa pedagoger har även fått svara på en mindre enkätundersökning om digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan - pedagogernas vän eller fiende?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Bertilsson; Linda Sandborg; [2019]
  Nyckelord :Lärplattan; Förskola; pedagoger; tillgänglighet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Baserat på våra egna erfarenheter ute i förskolans verksamheter finns det varierande tillgänglighet av de digitala verktygen i verksamheten, vi upplever att det finns både positiv och negativ tillgänglighet av digitala verktyg på förskolor runt om i Sverige. Syftet med denna studie är att beskriva en förskola som har digitala verktyg tillgängliga i sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
  Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ett hjälpmedel, ingen spelmaskin!” : En kvalitativ studie om hur lärplattan används i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Möllerström; Alexandra Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ikt; lärplatta; förskollärare; tillgänglighet; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie är lärplattan som digitalt verktyg i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika användningen av digital teknik kan se ut i förskolorna. I läroplan 1998 (rev. 2016) är målen för digital teknik diffusa samtidigt som målen i den nya läroplan 2018 skrivs fram mer tydligt. LÄS MER