Sökning: "LFA"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet LFA.

 1. 1. Fysisk kapacitet hos personer med obstruktiv sömnapné, övervikt och låg fysisk aktivitetsnivå : - En jämförande & sambandstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Alfred Bjernulf; Kolbe Oscar; [2019]
  Nyckelord :OSA; sleep apnea; physical capacity; physical activity; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; Overweight; OSA; sömnapné; fysisk kapacitet; fysisk aktivitet; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av upprepade episoder av helt eller delvis avstängda luftvägar under sömn. Det saknas studier som undersöker samband mellan fysisk kapacitet och graden av OSA, Body Mass Index (BMI), dagtrötthet, mängden tid med lågintensiv fysisk aktivitet (LFA) och ålder hos personer med OSA. LÄS MER

 2. 2. Processes of lateral moraine formation at a debris-covered glacier, Suldenferner (Vedretta di Solda), Italy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Monika Rabanser; [2019]
  Nyckelord :Lateral moraines; Moraine genesis; Moraine stability; Debris-covered glaciers; Clast shape; Alps; Sedimentology; Glacier fluctuations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lateral moraines are key features of glacial landscapes in high-alpine mountain areas. Research on lateral moraine formation is mostly limited to clean-ice glaciers; lateral moraine formation at the margins of debris-covered glaciers is currently poorly understood in an Alpine and sedimentological context. LÄS MER

 3. 3. Pornografi – en studie om kön, konsumtion och sexualitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; [2018-06-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan pornografioch sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Enkätdistribuerades via Facebook och 206 respondenter svarade. LÄS MER

 4. 4. Theory of Change for Development: Understanding, Usage, and Influence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Irma Peta; [2018]
  Nyckelord :Theory of Change; International Development; Project Management; Evaluation; Social Change; Logic Models; Logic Interventions; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Theory of Change (ToC) approach has become popular among the international development community, emerging as a need for organizations to carry out more effective initiatives in the context of an increasingly complex world. The levels at which a ToC process can be aimed are worldwide, organizational, thematic and program or project level. LÄS MER

 5. 5. The Meaning of the Logical Framework Approach for NGO-officials in Colombia - A phenomenological study of results-based management in development cooperation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfred Nisses; [2015]
  Nyckelord :LFA; Results Based Management; International Development; Phenomenology; Aid Effectiveness; New Public Management; Accountability; Colombia; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The quest for effectiveness and results has become a top political priority in the international development sector during the last decade. One of the prevailing tools for effectiveness and goal fulfilment for development projects is the Logical Framework Approach (LFA). LÄS MER