Sökning: "Landscape Integration"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Landscape Integration.

 1. 1. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Integrating horticultural and arable crops : a sustainable way to increase vegetable production in Scania?

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stina Helena Mortensen; [2022]
  Nyckelord :Horticulture; agriculture; vegetables; crop rotation; crop sequence; diversification; integration; ecosystem services; farmers’ attitudes;

  Sammanfattning : Modern arable production is associated with a highly homogenous landscape with few cultivated species and is relying heavily on external chemical inputs. Intensive vegetable production, on the other hand, is associated with environmental costs such as increased risk of nutrient leaching and loss of soil organic matter. LÄS MER

 3. 3. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Kjellgren; [2022]
  Nyckelord :kulturmiljö; kulturlandskap; hälsa; platsanknytning; natur; identitet; hållbara samhällen; folkhälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en utbredd psykisk ohälsa vill den här studien undersöka kulturmiljöers potentiella bidrag till ett hållbart samhällsbygge. Studien undersöker relationen mellan kulturmiljö och människors hälsa, välmående och platsanknytning, med hjälp av litteraturstudium, enkäter och kvalitativa intervjuer med boende i Munkedal kommun. LÄS MER

 4. 4. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Al-Ghorabi; [2022]
  Nyckelord :trygghet; platsaktivering; social integrering; offentliga rum; gestaltningsriktlinjer;

  Sammanfattning : Otrygghet i utemiljöer är ett socialt problem som fått allt större fokus inom landskapsarkitektur vid planering och gestaltning av offentliga rum. Trygghet genom platsaktivering är en metod som går ut på att stödja det sociala livet i redan gestaltade utemiljöer. LÄS MER

 5. 5. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Landstedt; Carin Ollinen; [2022]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic; cross-border region; identity; participation; tangible and intangible cultural heritage; transnational integration;

  Sammanfattning : The collaborative cross-border region HaparandaTornio has been recognised as the most peaceful border in the world due to its shared history, which can be examined through the common tangible and intangible cultural heritage. The tangible cultural heritage can be investigated through four phases of HaparandaTornio's institutionalisation; (1) the motion of single projects, (2) joint local policy agreements, (3) creating a joint body and (4) continued responsibility of being defined as a Twin City. LÄS MER