Sökning: "Leader-member exchange theory"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Leader-member exchange theory.

 1. 1. Ledarskap - ett kugghjul i maskineriet! - En flermetodsstudie om ledarskap inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Nilsson; Karin Kullander; [2019-09-02]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : There seems to be a lack in research studies concerning leadership within the manufacturing industry, especially regarding transformational and transactional leadership and also the relationships between managers and co-workers. Looking into the work organization of the manufacturing industry, often controlled by lean production principles and just-in-time production, one could assume that the transactional leadership is desired. LÄS MER

 2. 2. Svenska restaurangarbetares välmående, avsikt att lämna jobb och upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Karlström; Aphisit Kulachanpeng; [2019]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; turnover intention.; Ledarskap; Leader-member exchange theory; turnover intention; trivsel; restaurang.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 4. 4. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 5. 5. An Exploratory Study of the Factors of Inclusion in a Multinational Organization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Zakaria El-Segaier; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore and identify the factors leading to or inhibiting inclusion, and how these do so. Methodology: I conduct a qualitative case study using semi-structured interviews of respondents within an anonymous case company named Company X, and use pattern matching to both test factors of inclusion found in the diversity and inclusion literature, but also identify new factors that are unmentioned in the literature. LÄS MER