Sökning: "Leo Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Leo Gustafsson.

 1. 1. 23 år av ämnet Idrott och hälsa : En statistisk slutbetygsjämförelse mellan pojkar och flickor från Lpf94 och Lgy11 i ämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leo Gustafsson; Jarl Henrik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Det syfte som denna studie har är att ta reda på om den generella uppfattning som finns i samhället att flickor presterar bättre i skolan även gäller i ämnet Idrott och hälsa under läsåren 1996/1997 till 2018/2019 under läroplanerna Lpf94 samt Lgy11. Slutbetygen som kommer granskas i studien är betygen IG och MVG från Lpf94 samt betygen F och A från Lgy11. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters syn på närproducerade livsmedel - En kvalitativ studie om konsumtionsmönstret gällande närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gustafsson Krumhorn; Leo Jansson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Låt landet lyfta loggan - En kvantitativ studie om country-of-origin-effekters påverkan på företags varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leo Sondén Karestrand; Linn Forsberg; Johanna Göransson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; brand equity; varumärkeskapital; country-of-origin; brand origin; konsumentbeteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Let the country lift the logo- a quantitative study of the country-of-origin effects impact on the brand equity. Seminar date: 2018-06-01 Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points Authors: Johanna Göransson, Leo Sondén Karestrand, Linn Forsberg Advisor: Clara Gustafsson Key words: Marketing, Brand equity, Country-of-origin, Brand origin, Consumer behaviour, Purpose: This study aims to explore which of the country-of-origin effects that affect the certain components of the brand equity the most. LÄS MER

 4. 4. Concept development - for a new gear system for a hedge trimmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sebastian Leo; Gabriella Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Concept development; Brainstorming; Gear;

  Sammanfattning : Two students from the school of engineering in Jönköping has during the spring semester of 2018 performed a bachelor thesis. The thesis was performed in cooperation with Greenworks Tools in Jönköping. The purpose of this thesis is to establish an understanding of the technical aspects of a hedge trimmer and the product development process. LÄS MER

 5. 5. CodeBuddy : Development of a programming assistance marketplace as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Renholm; Fredrik Möller; Isak Jansson; Klara Gustafsson; Leo Johansson Lara; Linus Bodeström Eriksson; Ludwig Thaung; Vendela Egondotter; [2018]
  Nyckelord :Consumer trust; trust; web application; web programming; web design; visual design; C2C; e-shop; e-commerce; TDDD83; Kundtrovärdighet; trovärdighet; webbapplikation; webbprogrammering; webbdesign; visuell design; e-shop; e-handel; TDDD83;

  Sammanfattning : According to a study at Linköping University, students who study programming need additional assistance beyond the help provided in the course. According to the same survey, the majority of these students indicate that they would pay for private tuition in programming. LÄS MER