Sökning: "Brainstorming"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet Brainstorming.

 1. 1. Utveckla design på maskinprototyp som utvinner expanderad grafit på Pegil Innovations AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ellen Weberg; Susanna Österlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grafen är ett material som växer i popularitet och erkännande och anses ha lika stor potential att förändra världens produktion, om vetenskapen lyckas, som plasten hade. Pegil innovations AB har i samarbete med 2D fab tagit fram en maskinprototyp som expanderar grafitpulver med hjälp av mikrovågsteknik. LÄS MER

 2. 2. Development of Spring Wire Feeder : Design for Spring Manufacturing with Coarse Spring Wire

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Martin Similä; [2021]
  Nyckelord :product development; product development process; Rejlers; produktutveckling; produktutvecklingsprocess; Rejlers;

  Sammanfattning : Lesjöfors Fjädrar AB is a spring manufacturing company. At the start of each manufacturing process when manufacturing cold coiled compression springs, the operators manually feed the spring wire from a reel that contains the raw spring wire, into the machine where the springs are made. This is a demanding process for the operators. LÄS MER

 3. 3. Digitalt verktyg för kollaborativ idégenerering : Jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och implementering mot molnplattform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; cloud computing; web programming; Brainstorming; idea generation; Människa-dator-interaktion; JavaScript; HTML; molntjänst; webbprogrammering; Brainstorming; idégenerering;

  Sammanfattning : Den här studien har genomförts i samarbete med Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten hanterar tjänstepensioner för de som är, eller har varit, statligt anställda. LÄS MER

 4. 4. Geely Sooyun

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Wanyi Du; [2021]
  Nyckelord :Vertical mobility; vehicle interior design; future of transportation; megacities;

  Sammanfattning : Part of the inspiration for this project is the excellent development and changes of Shanghai, where the author lives. At present, urbanization is more and more serious, and the urban population density continues to increase. To deal with this kind of phenomenon, the infrastructure and transportation of the city should be developed continuously. LÄS MER

 5. 5. Olivia fertilitetstest

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emilia Nordström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att försöka bli gravid utan att uppnå en graviditet kallas för ofrivillig barnlöshet. Ofta görs en utredning när det gått ett år utan att en befruktning skett, vilket kan leda till en hormonbehandling med IVF. LÄS MER