Sökning: "Lina Dahlgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Dahlgren.

 1. 1. Att drunkna utan vatten: en litteraturstudie om att leva med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jamilah Svensson; Lina Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; experience; self-care; suffering; Cystisk fibros; egenvård; erfarenhet; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med CF. LÄS MER

 2. 2. Cultivating cultural citizenship : acclimatize and the role of creative practices in digital, participatory art exhibitions dealing with climate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Lockean; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Participatory art; Media; Communication; Environmental Communication; Digital media; Participation; Audience research; Environmental humanities; Environmental science; Cultural communication; Civic culture; Museum studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The master thesis ‘Cultivating Cultural Citizenship - Acclimatize and the role of creative practices in digital participatory art exhibitions dealing with climate change’ studies Moderna Museet Stockholm’s (The Stockholm Museum of Modern Art) exhibition “Acclimatize” by conducting a multi-method qualitative case study aimed at holistically understanding what role creative practices in a museum setting can play in the climate change discourse. It investigates how digital participation can cultivate cultural citizenship by creatively practicing civic identity, and through accessibility and inclusiveness, open up alternative routes into the climate change conversation. LÄS MER

 3. 3. Läsning i barnperspektiv : En uppföljning av en studie från 1985

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Lina-Maria Ekengren; [2014]
  Nyckelord :Läsning; förskolebarns läsuppfattning; metakognition; fenomenografi; literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur 10 barn i en förskoleklass uppfattar fenomenet läsning och vad läsning är samt att jämföra detta med Dahlgren och Olssons studie från 1985.Studien har en fenomenografisk ansats som är en kvalitativ metod i form av uttydande och tolkning av intervjuer. Totalt har tolv barn intervjuats. LÄS MER