Sökning: "Linn Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Linn Persson.

 1. 1. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Make way for the Artificial Intelligence train : A qualitative case study investigating the internationalization of Swedish AI firms, as well as the drivers and barriers affecting their process.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linn Johansson; Marcus Persson; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Innovation; Internationalization; Networks; Barriers; Drivers;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate and analyse the internationalization of Swedish SMEs operating within the artificial intelligence industry, as well as to identify the drivers and barriers that influence the process. The methodology chosen for the research was to conduct a qualitative multiple case study with different Swedish AI firms with international operations through an abductive approach. LÄS MER

 3. 3. "Det är viktigt men tydligen inte tillräckligt viktigt” En studie om etisk konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Andersson Glad; Isabella Andersson; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Risk Management, hur och varför? : En intervjustudie kring hur och varför svenska börsnoterade bolag tillämpar Risk Management samt varför de drivs till att arbeta på ett visst sätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Persson; Josefine Åberg; [2018]
  Nyckelord :Risk; Risk Management; Listed companies; Risk; Risk Management; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion: En viss oklarhet cirkulerar bland forskare gällande om det är ökade risker som ligger bakom ett större fokus på Risk Management eller om det grundar sig i en ökad försiktighet. Vissa resonemang förs även kring om ambitionen med Risk Management är att uppnå intern förbättring eller om det handlar om att arbeta med det för att det utgör en trend bland företag. LÄS MER

 5. 5. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER