Sökning: "Lotta Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lotta Gustavsson.

 1. 1. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER

 2. 2. Att mäta effekter av åtgärder mot anlagd brand i skola

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Lotta Gustavsson; Johan Lindbom; [2010]
  Nyckelord :multipel linjär regressionsanalys; effekt; Anlagd brand; modellutveckling; kostnads- nyttoanalys; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Arson in schools is a problem that has been increasing in Sweden recently. It is a problem that involves big economical and material losses for the society. To prevent arson, fire services often perform interventions against arson by informing and educating children and adolescent in fire risk. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal, utvecklande för vem? : Talks of development, developing to whom?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Gustavsson; Eva-Lotta Lemming-Arrenius; [2008]
  Nyckelord :Talks of development; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att sätta in utvecklingssamtalet i ett större sammanhang och belysa det ur flera perspektiv och att redogöra för hur utvecklingssamtalet uppfattas av de olika deltagarna elev, förälder samt lärare. Metoden vi valt för att utföra denna undersökning är en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Vadstena slott

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Martin Fredriksson; Lotta Gustavsson; Daniel Malm; henrik Mistander; [2007]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; brandscenarier; utrymning; kritiska förhållanden; Vadstena Slott; CFAST; Simulex.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the educational programme of Fire Protection Engineering at Lund University. The purpose of the report is to evaluate the fire safety of Vadstena Castle from an egress perspective. Thus the structural stability or property damage is not taken into consideration. LÄS MER

 5. 5. Män i förskolan – en kvalitativ undersökning om mäns och kvinnors syn på yrkesrollerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Lotta Gustavsson; Therese Johansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på könsaspekten inom yrkesrollen. I litteraturgenomgången behandlas olika teorier om män och kvinnor i förskolan och hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller som finns ute på våra förskolor. LÄS MER