Sökning: "Louise Lewin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Lewin.

 1. 1. Facilitating an Industry 4.0 Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Louise Larsson; Jennie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; big data; artificial intelligence; augmented reality; virtual reality; cyber‐physical systems; cloud computing; change management; technological change; competence development; motivation; Lewin’s Three‐stage Model of Change; gamification; Industri 4.0; big data; artificiell intelligens; augmented reality; virtual reality; cyberfysiska system; molnlagring; förändringsledning; teknologisk förändring; kompetensutveckling; motivation; Lewins trestegsmodell för förändring; gamification;

  Sammanfattning : We are today facing an industrial revolution called Industry 4.0. Earlier in the human history, we have seen multiple industrial revolutions, but only after they actually happened. This is the first time we can see that an industrial revolution is on its way. LÄS MER

 2. 2. Bryggan - Vägen till refrängen? : En studie av hur mindre aktörer inom musikbranschen påverkats av och agerat på olika förändringar i dess omgivning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jimmy Kindholm; Louise Maritz; [2012]
  Nyckelord :Musikindustrin; Skivbolag; Värdekedja; Affärslandskap; Kundvärde;

  Sammanfattning : Studien syftar till att förstå hur den teknologiska utvecklingen, internets genomslag samt förändrat konsumentbeteende påverkat mindre aktörer inom musikbranschen samt hur de agerat på dessa. Förändringarna har påverkat aktörer inom media-, film- och mjukvarubranschen som musikbranschen genom exempelvis sjunkande produktions- och distributionskostnader. LÄS MER