Sökning: "Magic Formula Investing"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden Magic Formula Investing.

 1. 6. En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Ekqvist; Robin Steen; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Investment Strategy; EMH; Value Investing; Magic Formula; Investeringsstrategi; EMH; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. LÄS MER

 2. 7. Magic Formula Investing and The Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model; CAPM; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the existing research within the subject of the Magic Formula. The investment strategy will be tested on historical data for companies on the Stockholm stock exchange during the period 2007-04-01 to 2017-03-31. The return will be benchmarked against OMXS30 as an indicator of the market return. LÄS MER

 3. 8. Value investing; A quest for alpha in the Nordic region - Back-testing the strategies developed by Joel Greenblatt and Joseph Piotroski

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonas Wahlström; Alfons Jagut; [2017]
  Nyckelord :Value Relevance of Accounting Measures; F-Score; MFI; Value Investing; Fama French s three-factor model;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the performance of the Magic formula and F-score. The investment strategies are applied to the entire Nordic region over the period of 2005-2015 and the returns evaluated using the CAPM and Fama & French's three-factor model. LÄS MER

 4. 9. Value Investing on the Nordic Stock Market - Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Håkansson; Pontus Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :Value Investing; Sharpe Ratio; Nordic Stock Market; Magic Formula; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate if following the magic formula can yield superior investment returns in relation to the risk taken. The magic formula is a term coined by Joel Greenblatt, describing a systematic approach to successful stock investing. LÄS MER

 5. 10. Backtesting the Magic Formula in the Brazilian Stock Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Gunnar Juliao de Paula; [2016-10-06]
  Nyckelord :Magic Formula; Value Investing; Joel Greenblatt; E cient Market Hypothesis EMH ; Capital Asset Pricing Model CAPM ;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER