Sökning: "Magic Formula Investing"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden Magic Formula Investing.

 1. 6. Value investing; A quest for alpha in the Nordic region - Back-testing the strategies developed by Joel Greenblatt and Joseph Piotroski

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonas Wahlström; Alfons Jagut; [2017]
  Nyckelord :Value Relevance of Accounting Measures; F-Score; MFI; Value Investing; Fama French s three-factor model;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the performance of the Magic formula and F-score. The investment strategies are applied to the entire Nordic region over the period of 2005-2015 and the returns evaluated using the CAPM and Fama & French's three-factor model. LÄS MER

 2. 7. Value Investing on the Nordic Stock Market - Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Håkansson; Pontus Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :Value Investing; Sharpe Ratio; Nordic Stock Market; Magic Formula; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate if following the magic formula can yield superior investment returns in relation to the risk taken. The magic formula is a term coined by Joel Greenblatt, describing a systematic approach to successful stock investing. LÄS MER

 3. 8. Backtesting the Magic Formula in the Brazilian Stock Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Gunnar Juliao de Paula; [2016-10-06]
  Nyckelord :Magic Formula; Value Investing; Joel Greenblatt; E cient Market Hypothesis EMH ; Capital Asset Pricing Model CAPM ;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 9. Effektivisering av Magic Formula Investing : En studie över investeringsstrategier på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Gustafsson; Johan Selling; [2014]
  Nyckelord :Marknadseffektivitet; Fundamental analys; Värdeinvesteringsstrategi; Greenblatt; Magic Formula Investing; Piotroski; F_SCORE.;

  Sammanfattning : I studien behandlas värdeinvesteringsstrategier på den svenska aktiemarknaden med utgångspunkt i Greenblatts (2006) Magic Formula Investing. Syftet med studien är att se om det är möjligt att effektivisera Magic Formula Investing med hjälp av fundamentala signaler som kan hjälpa till att prognostisera bolags framtida vinster och aktieavkastning och därmed nå en högre onormal avkastning. LÄS MER

 5. 10. Value Investing and The Magic Formula - a method for successful stock investments

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Goumas; Peter Källström; [2010]
  Nyckelord :Stock Market; Magic Formula; Joel Greenblatt; Value Investing; Business and Economics;

  Sammanfattning : With this thesis we want to prove that by using a single formula for picking stocks, Joel Greenblatt’s ‘’Magic Formula’’, it is possible to achieve returns higher than those achieved by a related index. To prove this, we will construct a portfolio, according to “The Magic Formula”, and backtest the portfolio in the Swedish stock market. LÄS MER