Sökning: "Maria Dag"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Maria Dag.

 1. 1. Hallå, hur svårt ska det vara? : En kvalitativ intervjustudie om distriktssköterskors attityder till patienter som har övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Sandra Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; obesity; overweight; primary care; primary care nurse; Attityder; distriktssköterska; fetma; primärvård; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag. Ett BMI över 30 ökar markant risken för följdsjukdomar och för tidig död. Inom primärvården är det ofta distriktssköterskan som möter och initierar behandling av denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Mobila insamlingen : En släpvagnslösning för stadsnära insamling

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Pousette; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm vatten och avfall (SVOA) är Stockholms ledande vatten- och avfallsbolag. Varje dag berör verksamheten 1.5 miljoner invånare och företag i Stockholm. De erbjuder idag flertalet olika tjänster för att tillfredsställa alla boende i Stockholms stad. LÄS MER

 3. 3. Hielp Maria!

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Felicia Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Saami; indigenous religion; Christianity; missionary work; Virgin Mary; yoik.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Saami culture and the Saami people have long been exploited and colonized by the Swedish state and church. Christian missionaries and priests have worked hard, violently, and oppressive to erase the indigenous religion and replace it with Christianity. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser av att arbeta inom primärvården under covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Helen Westlin; Maria Strågesjö; [2021]
  Nyckelord :covid-19; coping; distriktssköterska; primärvård; pandemi; säker vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Bakgrund: Covid-19 pandemin har bidragit till en ökad belastning på hälso-och sjukvården och dess personal. Primärvården innebär för många patienter den första kontakten med vården. Under covid-19 pandemin har primärvården fått ställa om sin verksamhet för att kunna möta patienters behov av vård. LÄS MER

 5. 5. "Var dag är en sällsam gåva" : En självbiografistudie om personers upplevelse av att få ett cancerbesked.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Hagberg; Mary Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Besked; cancer; kommunikation; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre svenskar kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Cancerutvecklingen kan påverkas av yttre faktorer som kosten samt tobaksanvändning. Cancerbeskedet kan upplevas som en livskris och är förknippat med faran av att dö. Det har stor betydelse hur ett cancerbesked lämnas. LÄS MER