Sökning: "Maria Gullberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Gullberg.

 1. 1. De särskilt begåvade eleverna -ser vi dem?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Berglund; Maria Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Identifiering; högpresterande; samarbete; sammanhang; särskilt begåvning;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med denna studie hoppas vi bidra till att personal på skolor kan öka sin kompetens om särskilt begåvade elever. Studien problematiserar huruvida det är bra att identifiera särskilt begåvade elever eller inte. LÄS MER

 2. 2. Nätmobbning av unga tjejer : Ur professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Gabrielle Gillberg; Maria Gullberg; [2017]
  Nyckelord :Cyber bullying; young girls; school; internet; social media; Nätmobbning; unga tjejer; skola; internet; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to chart and analyze the level of knowledge among the professionals who in their line of work meet young girls who have been exposed for cyber bullying, also to identify what the consequences that cyber bullying has for young girls in the age of 13-15 years old, focusing on their wellbeing. In this study four semi-structured interviews were used. LÄS MER

 3. 3. Delad berättelse – dubbel glädje! Gruppterapi utifrån ett narrativt förhållningssätt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Gullberg; [2012-03-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the autumn of 2010 a group of parents met together with two therapist at Mini Maria Hisingen. These parents did have children who had experience of using drugs. This study purpose´s to describe, analyze and understand what has been effective in the work together with this group of parents. LÄS MER

 4. 4. Pedagog och invandrarförälder i samtal, Kommunikation eller information? En kvalitativ studie på en svensk förskola.Teacher and immigrant parent in conversation, communication or information? A qualitative studie at a Swedish preschool

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Gullberg; Maria Nilsson; [2010]
  Nyckelord :förhållningssätt; föräldrasamverkan; kommunikation; specialpedagogik; kulturmöte; läroplan; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan belyser samverkan mellan pedagoger och föräldrar. Pedagogerna ska dels föra samtal med föräldrarna om barnets trivsel, utveckling, lärande samt genomföra utvecklingssamtal. Målet med undersökningen var att belysa pedagoger samt invandrarföräldrars syn på kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av kaniner och gnagare i klinikmiljö

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Elgström; Elin Gullberg; [2009]
  Nyckelord :Djursjukskötare; kaniner; gnagare; ursprunglig miljö; naturligt beteende; omvårdnad; klinikmiljö; skötsel; hantering; medicineringsteknik; stress;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktar sig främst till djursjukskötare och beskriver kaniners och gnagares ursprungliga miljö, naturliga beteende samt omvårdnad av djuren i klinikmiljö.Omvårdnadsdelen i denna uppsats innehåller skötsel, hantering av kaniner och gnagare, medicineringsteknik samt hur kliniken bäst bör anpassas efter dessa djur. LÄS MER