Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Prehospitalt förlossningsarbete inom ambulansverksamhet : tankar, känslor och erfarenheter bland sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maria Hammar; [2019]
  Nyckelord :Paramedics; labour; perinatal care; experience; Ambulanspersonal; förlossning; perinatal omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerade prehospitala förlossningar kan ske i närvaro av ambulanspersonal, vilka är avsevärt mindre utbildade för förlossningar än barnmorskor men tvingas ändå handha samma situation. Detta kan vara en dramatisk och stressande upplevelse både för födande och ambulanspersonal. LÄS MER

 2. 2. Tube straightness measurement : Independent Project in Chemical and Materials Engineering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alina Pavelescu; Victor Eriksson; Kevin Hammar; Oliver Hjort; Love Rudebeck; Joanna Stålenheim; Maria Wojtowicz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vara förälder till barn med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Hammar; [2016]
  Nyckelord :family health; eating disorders; parental notification; familjens hälsa; ätstörningar; föräldrarapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster gällande mat, är idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en sjukdomsdrabbad person är i regel mycket krävande och utmanande. Ofta kan det innebära en signifikant stress för vårdgivaren och en stark känsla av skuld. LÄS MER