Sökning: "Marie-Louise Lång"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie-Louise Lång.

 1. 1. Astrid Lindgren och hennes flickor : En kvalitativ analys av flickkaraktärer i Astrid Lindgrens fiktiva värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie-Louise Englund; [2018]
  Nyckelord :Children s literature; Astrid Lindgren; girls; analysis; gender perspective; Barnlitteratur; Astrid Lindgren; flickor; analys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : If we look at the world around us with a critical glance from a gender perspective we often notice that there are expectations of children because of norms, not least for the girls. This is widely used also in fiction and this shaped my wish that with this study examining girls in fictional roles. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsstrategier som kan förkorta sårläkningstiden vid venösa bensår.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie-Louise Fosselius Lindkvister; Christel Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Venösa bensår; sårläkning; omvårdnad; kompetens; organisation;

  Sammanfattning : Introduktion: Venösa bensår beror på cirkulationssvikt i vensystemet och kräver ofta lång behandling, vilket orsakar stort lidande hos de drabbade patienterna. Såren tar upp en stor del av vårdtiden och kostar mycket pengar. Syfte: Syftet var att belysa omvårdnadsstrategier som kan förkorta sårläkningstiden vid venösa bensår. LÄS MER

 3. 3. Validering, värdering av reell kunskap. En studie om validering inom vuxenutbildning på omvårdnadsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marie-Louise Thor; [2012-02-16]
  Nyckelord :validering på omvårdnadsprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa mina kunskaper om validering på omvårdnadsprogrammet inom några vuxenutbildningsorganisationer. Validering som begrepp har funnits ett tag i landet, men har nu blivit mer aktuellt sedan vuxenutbildningar runt om i Sverige har börjat använda det som ett kursutbud till det ordinarie omvårdnadsprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Främre korsbandsskador : orsaker, symptom, behandling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien har varit att fördjupa mina egna kunskaper om skador på främre korsbandet i knäleden samt att ta reda på hur skador å korsbandet vanligtvis behandlas. Dessutom ville jag få svar på vilken typ av rehabiliteringsåtgärder som anses vara bäst idag. LÄS MER

 5. 5. Hur man minskar avståndet mellan matproducent och konsument

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Andreasson; Marie-Louise Hansson; [2007]
  Nyckelord :närproducerad mat; livsmedel; småskalig livsmedelsproduktion; marknadsföring;

  Sammanfattning : Varför köper inte svenskar mer närproducerad mat? Den globala trenden går mot ett samhälle som ska vara mer självförsörjande för att minska den negativa klimatpåverkan. Hur ska vi få svenskar att äta livsmedel som är närproducerade? Svaret är inte enkelt men att erbjuda konsumenter närproducerade livsmedel är en bra början. LÄS MER