Sökning: "Mats Pierre"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mats Pierre.

 1. 1. ”Varför inte stänga av alla män från utbildningen?” - – En studie om manliga studenters upplevelser på förskollärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kaltrina Mehmedi; Sandra Stojanovska; [2017]
  Nyckelord :förskollärarstudenter; manliga studenter; studieavbrott; studieval; särbehandling;

  Sammanfattning : Förskollärarutbildningen är starkt kvinnodominerad. Läsåret 2013/2014 påbörjade drygt 92% kvinnor utbildningen. Mats Olsson, själv förskollärare och kursansvarig på Malmö högskola ser det som inget annat än ett fiasko att få män påbörjar förskollärarutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Territoriell stigmatisering. En kvalitativ studie om hur stigmatisering påverkar individer i ett segregerat bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Nouri; [2014]
  Nyckelord :Segregation; Territorial stigmatization; identity; strategies; dramaturgical theory; stigma theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Sara Nouri Title: Territorial stigmatization Supervisor: Mats Hilte The aim with this study has been, on the basis of qualitative methods, study and report experiences and effects for individuals living in a segregated and stigmatized neighborhood. The essay is focused on whether the stigma influences the individuals view about their identity, how individuals handle their neighborhood’s stigma, what strategies individuals develop and use in order to handle the stigma that is associated with their neighborhood, and lastly in which situations the segregation/stigmatization have become obvious for the individual. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering eller avkriminalisering av ungdomsbrottslighet - Olika synsätt på ungdomars lagöverträdelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Siv Wiss; [2012]
  Nyckelord :avkriminalisering; ungdomsbrottslighet; kriminalisering; avvikande beteende; socialkonstruktivism och brottsförebyggande.; stämpling; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author : Siv B Wiss Title: Criminalization or decriminalization of juvenile delinquency - Different perspectives on juvenile offenses Bachelor´s essay: SOCK01 15 hp Internet Department of sociology Autumnal semester 2012 Tutor: Katarina Sjöberg This thesis will discuss the issue of juvenile delinquency in Sweden. It is a literary study and it encompasses both sociological and criminological theories concerning criminalization, juvenile delinquency, deviant behavior and labelling. LÄS MER

 4. 4. Det är inte så enkelt : Om talarens relation till publiken

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Martin Löwdin Hansson; [2010]
  Nyckelord :doxa; assemblage; talare; publik; retorik; normer; genus;

  Sammanfattning : In this thesis I discuss the adaption of the speaker to the audience, and suggest a radical re-imagining of both the act of adaption and the reasons why adaption is necessary. My main purpose is to introduce social complexity into what I see as the pivotal point of both classic and modernrhetoric and thereby create new possibilities for future research. LÄS MER

 5. 5. Klass, utbildning och reproduktion: tre studenters tankar och upplevelser av mötet med högre studier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Linghagen; [2007]
  Nyckelord :Snedrekrytering; Utbildning; Kulturellt kapital; Reproduktion; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Snedrekryteringen till universitet och högskolor, utifrån klass, har endast förändrats marginellt de senaste decennierna. Trots politiska reformer är arbetarklassen fortfarande underrepresenterad. LÄS MER