Sökning: "Max Tegmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Tegmark.

 1. 1. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. AI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Astrid von Heideken; [2018]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Architecture; Future; Low Orbit; Space; Yuval Noah Harari; Max Tegmark; Human; Humans; Technology; Future Technology; AI Technology; Religion; Sacred; Temple; AI Temple; Life 3.0; Sapiens; Homo Deus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis project named AI (Artificial Intelligence) begun from a curiosity about the history of mankind and the potential future which awaits us within the ever expanding realm of technology. The project is based the latest published work from Max Tegmark, Life 3. LÄS MER