Sökning: "Mest lika-design"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Mest lika-design.

 1. 1. “Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hareng Omar; Haris Hadzovic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: autokratisering; demokratisk tillbakagång; democratic stock; mellankrigsanalogin; tredje autokratiseringsvågen .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. LÄS MER

 2. 2. Vad lärde du dig i skolan idag? : Neurodidaktiska perspektiv på inlärning och minne hos gymnasieungdomar

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Bönström; [2020]
  Nyckelord :neurodidaktik; neurovetenskap; inlärning; läroprocesser; pedagogik; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Multikulturalismen genom Jimmies glasögon : En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.

  L2-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2019]
  Nyckelord :Multikulturella samhället; multikulturalism; mångfald; postkolonialism; postkolonial; Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; symbolisk rasism; rasism; kulturell rasism; Almedalen; höger populism; latent budskap; kvalitativ texanalys.;

  Sammanfattning : Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. LÄS MER

 4. 4. Evolutionen av Miljöpartiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Valmanifest; Miljöpartiet; Rational-choice; Konkurrens perspektiv; Mest-lika design.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the electoral manifesto ́s of the Swedish green party (Miljöpartiet) there is a substantial visible decrease of their emphasis on green polices, shown by using analytical tool created by the Manifesto Project. This essay aims to explain the observed decrease by utilizing Anthony Downs` rational-choice/competition theory on political party strategies. LÄS MER

 5. 5. Integration genom utbildning : En jämförande studie av Sverige och Australien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Hellman; [2017]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; interkulturellt lärande; likvärdighet; most-similar-systems-design; riktade insatser; utbildning;

  Sammanfattning : Utbildning skapar de grundläggande förutsättningarna för invandrare att integreras ekonomiskt och socialt i ett samhälle. Denna uppsats undersöker vilken roll integrationspolitisk inriktning  har i integrationsprocessen inom utbildning genom att jämföra två länder där frågan om integration ständigt är aktuell, Sverige och Australien. LÄS MER