Sökning: "Meta analys"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Meta analys.

 1. 1. Att vara gravid och föda barn i ett nytt land : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Avermo; Sofia Ny Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Childbirth; experience; migration; pregnancy; transition; women; Förlossning; graviditet; kvinnor; migration; transition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration är ett ständigt pågående fenomen, som kan leda till en förbättrad eller försämrad hälsa över tid. Att bli förälder innebär en omvälvande tid, och att samtidigt migrera kan medförahinder som skapar en svårare övergång till föräldraskapet. LÄS MER

 2. 2. ”ATT VARA RÄDD OM PROBLEMEN" : En studie av professionsutvecklande handledning i rektorsprogrammet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Hagström; [2023]
  Nyckelord :principalship; school leader; learning group; training program; professional development; supervision; Habermas; communicative action; communication skills; rektorskap; skolledare; lärgrupp; rektorsprogrammet; professionsutvecklande handledning; Habermas; kommunikativt handlande; kommunikativ förmåga;

  Sammanfattning : befattningsutbildningen för skolledare. Studiens syfte är att undersöka hur deltagare i rektorsprogrammet beskriver att professionsutvecklande handledning bidragit till utveckling av deras rektorskap. Den handledning som undersöks har genomförts i lärgrupper med en utbildningsledare som handledare. LÄS MER

 3. 3. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 4. 4. Hur kan digitala verktyg användas i förskolan? : Meta-analys av högskolestudenters metod och resultat i ett urval examensarbeten om förskollärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Andersson; [2022]
  Nyckelord :Användning; didaktik; digitala verktyg; lärplatta; förskollärare;

  Sammanfattning : Användandet av digitala verktyg har ökat under det senaste decenniet och är idag en del av vår vardag. Digitala verktyg innefattar mobiltelefoner, lärplattor, datorer, tv-apparater, projektorer etc. Dessa verktyg är vanligt förekommande ute på våra förskolor. LÄS MER

 5. 5. Analys och jämförelse av 24 skolbränder med hjälp av säkerhetsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Hanna Dävehed Mohammed Ali; Linn Sahlberg; [2022]
  Nyckelord :Skolbrand; säkerhetsfunktion; säkerhetsfunktionsanalys; metaanalys; brandutredning; olycksutredning School fire; safety function; safety function analysis; meta analysis; fire investigation; accident investigation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When investigating an accident, the HTO-perspective (Human, Technology, Organization) is helpful to show the whole picture. The method Safety Function Analysis allows the safety functions (barriers) to be identified and categorized according to the responsible actors, period of time and type of subjects. LÄS MER