Sökning: "Miljön under 1800-talet"

Visar resultat 11 - 15 av 21 uppsatser innehållade orden Miljön under 1800-talet.

 1. 11. Vårdmiljö : Vårdmiljöns betydelse för patienters välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Lennartsson; Anna Mielow; [2009]
  Nyckelord :patientupplevelse; interaktion; atmosfär; vårdmiljö; vårdavdelning; arkitektur;

  Sammanfattning : När en människa drabbas av sjukdom och behöver vistas på sjukhus påverkas upplevelsen dels av sjukhusets lokaler och dels av vårdavdelningens atmosfär. Florence Nightingale var den förste som berörde och insåg vikten av vårdmiljöns inverkan på patienters välbefinnande. LÄS MER

 2. 12. Gestaltning av det offentliga rummet : Hur blir Amiralitetsparken en levande del av stadslivet igen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Elisabet Ejeborn; [2008]
  Nyckelord :Offentliga rum; Amiralitetsparken; Planering; Park; Fysisk planering;

  Sammanfattning : De offentliga rummen är de platser i staden som är tillgängliga för oss alla. Dess betydelse har varierat med åren. De har alltid varit betydande platser för maktuttryck från stat och kyrka men också platser där folket uttryckt sin vilja i demonstrationer och aktioner. LÄS MER

 3. 13. Har ungdomar som valt NV respektive SP till gymnasiet olika natursyn? : En enkätstudie av förstaårselever på Naturvetenskaps- och Samhällsvettenskapsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Nicklasson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka gymnasieelevers intresse för naturen och miljön. En enkätundersökning genomfördes bland elever som går första året på Naturvetenskapsprogrammet (NV) respektive Samhällsvetenskapsprogrammet (SP). LÄS MER

 4. 14. Att bevara och utveckla kulturmiljöerna Östra Hästholmen-Ytterön samt Långören i Karlskrona skärgård

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Johanna Olsson; [2007]
  Nyckelord :områdesbestämmelser; kulturmiljöer; bevara; utveckla;

  Sammanfattning : Magisterarbetet avgränsas till öarna Långören, Östra Hästholmen och Ytterön som ligger i Karskronas skärgård. Dessa kulturmiljöer speglar kustnäringar som lotsbosättningar och fiskeläger. Magisterarbetet leder fram till ett planförslag, bestående av områdesbestämmelser, för att bevara och utveckla dessa miljöer. LÄS MER

 5. 15. Johannishusparken : historia, nutid, framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Katharina Jeschke Henriksson; [2007]
  Nyckelord :trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; Blekinge;

  Sammanfattning : The estate of Johannishus is situated in the south of Sweden and in the province of Blekinge, about 8 kilometres from the city of Ronneby. The main building together with the park represents the province´s only example of a well preserved estate environment from the early 1800th Century, and was declared as a historic monument in 1982 because of its unique role in the province. LÄS MER