Sökning: "Minnestekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Minnestekniker.

 1. 1. Geografiämnet - skolans minnespalats : En kvantitativ studie om minnestekniker i geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2021]
  Nyckelord :Minnestekniker; Locimetoden; tankekarta; geografi; didaktik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt effekterna av minnestekniker för att memorera karaktärsdragen hos olika typer av klimat i geografiämnet. Genom en experimentell design har elevers möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff med minnesteknikerna tankekarta och loci-metoden undersökts. LÄS MER

 2. 2. Konsten att komma ihåg- En folkmusikers undersökning av hur olika inlärningsmetoder påverkar memorerandet av melodier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hilda Ekstedt; [2020-01-09]
  Nyckelord :Minne; Musik; Musik; Memorering; Minnesträning; Gehör; Folkmusik;

  Sammanfattning : Som folkmusiker som i första hand spelar på gehör tillhandahålls sällan noter på de låtar somjag skall spela. Det förväntas istället att repertoaren memoreras i huvudet. Det finns inga noteratt gå tillbaka till och det är därför en fördel att kunna memorera låtarna under en längre tid. LÄS MER

 3. 3. När ska jag sjunga vad? : En självstudie om minnestekniker kring textligt lärande i musikaliskt utövande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Eklund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Design theory; learning by heart; mnemonic; video documentation; logbook; Designteori; utantilllärning; minnesteknik; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna självobservationsstudie är att undersöka hur olika förutbestämda övningsdesigner, baserade på auditivt, visuellt och imaginärt förhållningssätt, används för att lära in text utantill i musikaliska sammanhang. Studien är baserad på ett designteoretiskt perspektiv med fokus på hur semiotiska resurser används i lärandet. LÄS MER

 4. 4. Ett motiverande hjälpmedel för studenter : Visuella primingövningar inför läsning samt studenters upplevelse av motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pernilla Westerlund Johansson; Emma Lövgren; [2018]
  Nyckelord :interaktionsdesign; studieteknik; mnemonics; Kellers Modell; motivation; studiemotivation; inlärning; minnesteknik; prototyp; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Studien bottnar i en insikt om att universitetsstudier samt inlärning av kurslitteratur kan vara svårt för studenter. Syftet är att undersöka vilka faktorer som är viktiga vid design av en mobilapplikation som är till för att underlätta för studenter vid inläsning av kurslitteratur. LÄS MER

 5. 5. DDR3 memory integration for a softcore in a new radiation hardened FPGA technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Luis Alfonso Castro Leiva; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New and more capable electronics are required to push forward future space missions, and to pursue this goal the first step is the evaluation of novel technologies. The present thesis tackles the problem of evaluating new FPGA and memory technologies for spaceborne missions, while assessing its benefits and improvements. LÄS MER