Sökning: "Jonathan Höglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonathan Höglund.

 1. 1. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Impact investments - Investing with a twofold incentive : A qualitative study of impact investors´ investment evaluation process

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Höglund; Jonathan Mellblom; [2019]
  Nyckelord :Impact investment; Impact investor; Social finance; Social entrepreneurship; Venture capital; Social venture capital; Impact measurements; Investment decision making;

  Sammanfattning : This study is within the field of impact investments. Impact investors relates to a twofold requirement of both financial return and positive impact from investments. LÄS MER

 3. 3. Dagsljus i stadsplaneringen : En fallstudie i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2018]
  Nyckelord :daylight; urban planning; Stockholm Royal Seaport; dagsljus; stadsplanering; VSC; Stockholm; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Daylight has, since the mid 1900’s, been controlled in Swedish construction when Sweden achieved prosperity in society. Since then, the issue in how you plan for the best daylight conditions has had a number of major changes for it to become today’s functional requirement, controlled by Boverket and its building regulations BBR. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan urban form och resebeteende : En fallstudie av områdena Norra Djurgårdsstaden och Stora Ursvik

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan urban form och resebeteende : En fallstudie av områdena Norra Djurgårdsstaden och Stora Ursvik

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER