Sökning: "Mobila hälsoapplikationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mobila hälsoapplikationer.

 1. 1. Designförslag för hur spelifiering kan designas i mobila hälsoapplikationer för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anna Sonesson; Anna Rosén; [2018]
  Nyckelord :Spelifiering; Inre motivation; Mobila hälsoapplikationer; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet har visat sig förebygga allvarliga hälsorelaterade sjukdomar som till exempel diabetes och fetma, men trots den vetskapen blir vi allt mer stillasittande i vår vardag. För att upprätthålla en hälsosam livsstil är motivation en viktig aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 2. 2. Dimensions of User Churn in a Mobile Health Application

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :MIRANDA ROST; [2016]
  Nyckelord :churn; user loyalty; mobile applications; health; churn; användarlojalitet; mobila applikationer; hälsa;

  Sammanfattning : Användarchurn är ett stort problem för mobile applikationer, och speciellt för älsoapplikationer. Eftersom mobila applikationer är en så ny industri finns det nästan ingen forskning om churn i mobila applikationer, och ingen forskning alls om fokuserad på churn i hälsoapplikationer. LÄS MER