Sökning: "Modernitet"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet Modernitet.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Förortens panoramavy. En geokritisk analys av modernitetsskildringen i Still av Hassan Loo Sattarvandi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2021]
  Nyckelord :panoramavyn; förorten; moderniteten; Still; Hassan Loo Sattarvandi; geokritik; stadsplanering; miljonprogrammet; bildningsroman; bildningsresa; flanören; flanerande; monotoni; arbetarlitteratur; Stockholm; Hagalund; stadsskildringar; segregationn;

  Sammanfattning : Modernitet har ofta skildrats i litteraturhistorien med hjälp av en sammanbindning mellan panoramavy och bildningsresa. Ettsärskilt narrativ återkommer i sådana berättelser: protagonisten kämpar för att hitta genom storstadens myllrande gator, blir så småningom bekant med democh fullföljer därmed sin bildningsresa. LÄS MER

 3. 3. Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Brunday; [2021]
  Nyckelord :sekularisering; marknadsteori; sekulariseringsparadigmet; modernitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. LÄS MER

 4. 4. Same as it never was : Det analoga fotografiet och dess fält i en digital tid

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Manne Berggren Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Analogue; Photography; Nostalgia; Digital; Retro; Bourdieu; Resonance; Film Photography; Post Digital; Modernity; Analogue Technology; analog; Fotografi; Nostalgi; Digital; Retro; Resonans; Film fotografi; Post digital; Modernitet; Analog teknologi;

  Sammanfattning : This study examines the culture and values surrounding the analogue camera and the analogue photography today. The aim is to answer the questions of how the field of analogue photography look like? Why it still exist? And what the role of analogue photography in a digital context is? Through qualitive interviews with six persons who practices analogue photography the study examines their field, and reasons for choosing it over digital. LÄS MER

 5. 5. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER