Sökning: "Modernitet"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Modernitet.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Same as it never was : Det analoga fotografiet och dess fält i en digital tid

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Manne Berggren Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Analogue; Photography; Nostalgia; Digital; Retro; Bourdieu; Resonance; Film Photography; Post Digital; Modernity; Analogue Technology; analog; Fotografi; Nostalgi; Digital; Retro; Resonans; Film fotografi; Post digital; Modernitet; Analog teknologi;

  Sammanfattning : This study examines the culture and values surrounding the analogue camera and the analogue photography today. The aim is to answer the questions of how the field of analogue photography look like? Why it still exist? And what the role of analogue photography in a digital context is? Through qualitive interviews with six persons who practices analogue photography the study examines their field, and reasons for choosing it over digital. LÄS MER

 3. 3. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER

 4. 4. Eric Voegelin, Leo Strauss, och Moderniteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Kölbel; [2021]
  Nyckelord :Modernitet; Eric Voegelin; Leo Strauss; Säkerhet; Antimodernism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Eric Voegelin and Leo Strauss are two prominent critics of modernity. In this paper I inquire into whether or not these two thinkers share a core understanding of modernity, what that would be, and what kind of relevance that would have. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara tro : Spiritismens diskursiva kamper om religiös tro och vetenskaplighet i tidskriften Efteråt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felix Härenstam Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Spiritism; esoterism; ockultism; diskurs; sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur den svenska spiritistiska rörelsen och tron på andevärlden framställs i de utgåvor av tidskriften Efteråt: Tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen som gavs ut mellan år 1899 och 1922. Med en diskursteoretisk utgångspunkt analyseras det sätt tidskriftens författare framställer spiritismen och tillhörande fenomen i förhållande till andra rörelser och idéer i deras samtid, samt hur spiritismen konstrueras som både rörelse och identitet. LÄS MER