Sökning: "My Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden My Dahl.

 1. 1. Rysslandsbilden i Sverige 1986 och 1993 : En analys av framing i artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elina Helleberg; [2018]
  Nyckelord :Rysslandsbilden; Sverige; postsovjetiskt samhälle; svensk utrikespolitik; svensk utrikesjournalistik; Tjernobylkatastrofen 1986; Krisen i Vita huset i Moskva 1993; Boris Jeltsin; Sovjetunionen; Birgitta Dahl;

  Sammanfattning : This Bachelor of Arts paper in Media and Communication Studies from Stockholm University examines the image of Russia in Sweden in 1986 and 1993. I studied the Chernobyl disaster in 1986 in Pripyat, Ukraine in the former Soviet Union and the crisis in the White house in Moscow in today’s Russia in 1993. LÄS MER

 2. 2. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 3. 3. The Failure of Democracy in Iraq

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Ali Al-khalidi; [2017]
  Nyckelord :Democracy; Dahl’s Criteria; Iraq; Path Dependence; U.S- Invasion; Demokrati; Dahls kriterier; Irak; Path Dependence; USA-invasion;

  Sammanfattning : The motivation of the bachelor thesis is to provide an understanding of democracy in Iraq from 2003 until present. After the fall of Saddam’s regime, there have been general elections but there is still an unstable democracy in Iraq. LÄS MER

 4. 4. Demokrati är att vilja? : En fallstudie av demokratin i Syrien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Shamo Mohammad; [2016]
  Nyckelord :Baath Party; al-Assad; Dahl; Putnam; social capital; Syria; democracy.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate why democracy has failed in Syria and which democratic theories that is appropriate to stop the starvation and misery in Syria. The country has been ruled by the Baath Party and the al-Assad family during four decades. LÄS MER

 5. 5. Multi layered landscape : add-ons to the post-industrial urban landscape of Nyhamnen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Markus Hölbling; [2016]
  Nyckelord :add-ons; layers; pop-ups; radical increments; superuse; transformation;

  Sammanfattning : Our climate is changing and we are facing stormier weathers and larger fluctuations in sea water levels, and in addition there is a need to reduce our carbon dioxide emissions. To be able to cope with these forces of nature in a sustainable way we need to rethink our use and distribution of resources. LÄS MER