Sökning: "Julia Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julia Dahl.

 1. 1. Extern employer branding inom energibranschen : En stuide om hur företag, ur ett genusperspektiv, arbetar för att attrahera ingenjörsstudenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Dahl; Julia Waltersson; [2019]
  Nyckelord :Extern employer branding; genusperspektiv; energibranschen; jämställdhet;

  Sammanfattning : Energibranschen är en mansdominerad bransch som står inför många utmaningar, både gällande omställning av energisystemet samt framtidens kompetensförsörjning. Detta medför att branschen efterfrågar ett breddat perspektiv av olika kompetenser och vill locka fler, framförallt kvinnor, till branschen. LÄS MER

 2. 2. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 3. 3. Bestämning av ejektionsfraktion i vila med ekokardiografi och myokardscintigrafi : En metodjämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Julia Dahl; Lisa Olander; [2017]
  Nyckelord :Gated SPECT; systolic left ventricular function; heart; Gated SPECT; systolisk vänsterkammarfunktion; hjärta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Auktoritet och genus i underlandet En analys utifrån Robert Dahl och Max Weber

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Julia Standar; [2011]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Makt och maktutövning finns överallt i världen. Denna uppsats undersöker hur maktstrukturer framkommer i Alice i underlandet och diskuterar detta utifrån ett genusperspektiv. Analysen baseras främst på teorier från Max Weber och Robert Dahl.. LÄS MER

 5. 5. Affärsutvecklares betydelse för inkubatorföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marc Nilsson; Julia Dahl; [2005]
  Nyckelord :Affärsutvecklare; Inkubator; Teknikbaserade företag; Utvecklingsfaser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka affärsutvecklares betydelse för företag i en inkubator utifrån inkubatorföretagens synvinkel. Uppsatsen syftade även till att ta fram ett verktyg för att mäta denna betydelse. LÄS MER