Sökning: "Non-psychiatric care"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Non-psychiatric care.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Tio röster om återhämtning efter psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Henriksson; Per Sunding; [2015]
  Nyckelord :psychosis; psychiatry; stigma; phenomenology; recovery; psykos; återhämtning; psykiatri; stigmatisering; fenomenologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av återhämtning från psykos hos personer som genomlevt tillståndet och som rekryterats utanför den psykiatriska vården. Frågeställningen lyder: Hur upplevs återhämtningsprocessen efter psykos av personer som själva genomlevt en eller flera psykoser? En deskriptiv fenomenologisk metod efter Amedeo Giorgi användes. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar attityder till psykiskt sjuka inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Stina Erlandsson; Tina Larsson; [2010]
  Nyckelord :attitude; mentally ill; somatic care; health professionals; transpersonal caring; attityd; psykiskt sjuka; somatisk vård; vårdpersonal; transpersonell omsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiska sjukdomar beräknas drabba var fjärde person i världen. Patienter med psykisk sjukdom drabbas i högre grad av somatiska sjukdomar och vårdas då inom somatisk vård. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar attityder till patienter med psykisk sjukdom hos vårdpersonal inom somatisk vård. LÄS MER