Sökning: "psychosis"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet psychosis.

 1. 1. Personers upplevelser av återhämtning efter förstagångsinsjuknande i psykos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Elfving; [2023]
  Nyckelord :Experience; first-episode psychosis; recovery; Förstagångsinsjuknande i psykos; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 2000 personer i psykossjukdom i Sverige. Återhämtning följande förstagångsinsjukande i psykos är ett komplext fenomen där personens subjektiva upplevelser är avgörande för återhämtningen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fysisk aktivitet vid psykossjukdom : En sammanställning av patienters och sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Frejfors; Paulina Kristensson Alvarado; [2023]
  Nyckelord :Psychotic disorders; physical activity; motivation; individualization; social support; positive effects; health promotion; recovery.; Psykossjukdom; fysisk aktivitet; motivation; individualisering; socialt stöd; positiva effekter; hälsofrämjande; återhämtning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykossjukdom är globalt förekommande. Konsekvenserna av sjukdomen kan vara både fysiska och psykiska och leda till förtidig död. Hos denna patientgrupp kan fysisk aktivitet generera i hälsofrämjande effekter och därför är det viktigt att sjuksköterskor arbetar motivationsinriktat. LÄS MER

 3. 3. Stigmatisering av individer med schizofreni utanför vården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Luma Al- Barghouthi; Sarah Sager; [2022]
  Nyckelord :Schizophrenia; media; stigma; experiences; Schizofreni; media; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Schizophrenia is a psychosis mental illness which the cognitive functions are somehow impaired. This sickness is still surrounded by prejudice, fear and ignorance.Aim: The aim of this descriptive literature study was to describe the experiences of stigma outside the hospital for people with schizophrenia. LÄS MER

 4. 4. Patienter med psykossjukdomars upplevelser i hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Moa Olander; [2022]
  Nyckelord :Psychosis; experience of treatment; nurse-patient relationship; Psykossjukdomar; upplevelse av bemötande; sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har länge rapporterats om brister i bemötande i hälso- och sjukvården, inte minst inom psykiatrin. Vårdpersonal möter patienter med psykisk ohälsa oavsett arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie kring personer med psykosproblematik och deras relation till sysselsättning : Vilka insatser av stöd upplever gruppen vara av vikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Fredrik Holma; Magda Jadeszko; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what has worked to promote and hinder the group of people with psychosis in relation to employment such as work, internships or studies, what caused these results, and what future interventions the group needs. Four qualitative interviews were conducted with people who live with psychosis and today have a functioning employment. LÄS MER