Sökning: "psychosis"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet psychosis.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ronja Bernvi; Lina Ekengren; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; nursing; physical activity; psychiatric nurse; psychosis; Fysisk aktivitet; omvårdnad; psykiatrisjuksköterska; psykossjukdom; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. LÄS MER

 2. 2. Bildterapi för patienter vid psykotiska tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Rosdahl Ljung; [2019]
  Nyckelord :art therapy; psychotherapy; psychosis or psychotic disorders; bildterapi; psykoterapi; psykotiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introductions: The aim of the study is to investigate art therapists’ experiences of what is working in the treatment of patients with psychotic disorders.  Issues: What interventions art therapists use in clinical work with patients with psychotic disorders? How is the art therapeutic method significance for the psychotherapeutic treatment?  Method: The study is based on semistructured interviews with five art therapists with experience of treatment with patients in psychotic disorders. LÄS MER

 3. 3. Att leva med schizofreni : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Caesar Nilsson; Nicklas Hag Birkeland; [2019]
  Nyckelord :autobiographies; hallucinations; psychosis; schizophrenia; suicidal thoughts; hallucinationer; psykossjukdom; schizofreni; självbiografi; suicidtankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag är inte min psykos : en litteraturstudie om erfarenheter av stigmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Hansson; Lisa Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :stigma; experience; psychosis; schizophrenia; discrimination;

  Sammanfattning : Background: Stigmatization of people with psychosis is a widespread and global issue that has been existing for a long time. While other psychological illnesses are getting less stigmatized, schizophrenia and psychosis tend to be unchanged. Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of stigmatizations in people with psychosis. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom öppenvården med personer som har psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Valentina Vidaurrazaga Aras; Thomas Larsson; [2018]
  Nyckelord :adherence; nurse-patient relationship; nurse experience; person-centered care; psychosis;

  Sammanfattning : Background The care relationship is central for psychiatric nursing. People with a psychosis diagnosis encounter symptoms that result in difficulties for the interpersonal communication. Stigma and previous experiences of compulsory care are obstacles that hinder or complicate the patient's participation in their care. LÄS MER