Sökning: "Nuclear Disaster"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Nuclear Disaster.

 1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. Visualizing the Invisible: An Exploration of the Radioactive Image within the Chernobyl Exclusion Zone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Fannie Frederikke Baden; [2020]
  Nyckelord :Radioactive Image; Nuclear Disaster; Nuclear power; Chernobyl; Disaster Tourism; Visual tropes; radioactivity; semiotics; visualized natural phenomena; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the radioactive image and poses the multi-layered question: ‘(how) can radioactivity exist as an image, when it cannot be seen, heard or felt?’. By having no sensorial qualities, radioactivity is often narrated in popular media by metaphoric association. LÄS MER

 4. 4. Dating lake bottom sediment by searching for 210Pb using gamma-ray spectroscopy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :William Bäckström; [2020]
  Nyckelord :sediment dating; dating; spectroscopy; gamma-ray; nuclear; lead; HPGe detector; sedimentation; sedimentation rate; attenuation; migration; limnologist; least squares;

  Sammanfattning : In a collaboration with limnologists at Uppsala University a planar HPGe detector has been used to find 210Pb in lake bottom sediment in hopes of getting an estimation for the sedimentation rate. Using a least squares fit to the data, the sedimentation rate was calculated to 0.08 ± 0. LÄS MER

 5. 5. Case Study: Future Scenarios of Japan’s Energy Supply System in the Aftermath of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Disaster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Wen-Tien Wang; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Energy Supply System Analysis; Times Series Analysis; Japan; Kaya Identity; Forecasting.;

  Sammanfattning : Nine years have passed since the Fukushima Daiichi nuclear disaster (FDND). The Japanese government has been facing the issue of striking a balance among economy, environment, and social opinions for its energy transition policy. LÄS MER