Sökning: "social kulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden social kulturellt perspektiv.

 1. 1. Minerat Fält : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares syn och förhållningssätt till perspektivkonflikten kring hedersrelaterat våld och förtryck

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Carlsson; Corson Synnöve; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; social practice; social worker intersectionality; multicultural discourse; hedersrelaterat våld och förtryck; socialt arbete; socialarbetare intersektionellt perspektiv; kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression (HRVO) became a public and state concern in Sweden in the late 1990´s. The murders of three young girls in the name of “honor” sparked a vigorous scholarly and public debate on the causes of honor-related violence (HRV). LÄS MER

 2. 2. Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på elevers skolframgång : En kunskapsöversikt om hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Berggren; Kalin Vi; [2021]
  Nyckelord :Geografisk hemvist; skolframgång; skolsegregation; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att redogöra för hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång sett till tidigare forskning. Den tidigare forskningen som presenteras i kunskapsöversikten betonar en enighet om att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolgång, vilket belyser att denna förståelse kan vara viktig att bära med sig inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER

 4. 4. Jag är mer än min yrkesroll! : Betydelsen av etnicitet i mötet mellan socionom och klient

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Noor Hamada; Helin Abdulrahman; [2021]
  Nyckelord :social worker; client; power; foreign background; understanding; Socionom; klient; makt; utländsk bakgrund; förståelse;

  Sammanfattning : Sweden is considered one of the EU countries with the highest proportion of individuals witha foreign background. Sweden is therefore a highly culturally heterogenous country withdifferent ethnicities and religions. Certain terms, such as “immigrants”, are for this reason,often vague and negatively charged identities for individuals. LÄS MER

 5. 5. Jag skriver, alltså förstår jag : En kvalitativ intervjustudie om hur skriftspråk kan bidra till kulturellt kapital

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Josefine Camitz; [2021]
  Nyckelord :Writing; Cultural capital; Social work; Social mobility; Socially disadvantaged; Youth; Bibliotherapy; Poetry therapy; Skrivargrupper; Educational capital; Linguistic capital; Habitus; Skrivande; Kulturellt kapital; Socialt arbete; Klassresa; Social rörlighet; Social utsatthet; Barn; Ungdomar; Biblioterapi; Poesiterapi; Skrivargrupper; Utbildningskapital; Språkkapital; Habitus;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tillägnandet av skriftspråk kan bidra till kulturellt kapital med fokus på vad den processen innebär för individen. Urvalet har varit målstyrt och vänt sig till personer som har förändrat sin egen situation och uppnått akademiska eller yrkesrelaterade framsteg. LÄS MER