Sökning: "literary gender analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden literary gender analysis.

 1. 1. Samtida mottagande och sentida litteraturhistorieskrivning - Amalia Fahlstedt, en 1880-talsförfattarinna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tom Leissner; [2021-09-07]
  Nyckelord :Amalia Fahlstedt; 1880-tals litteratur; kononisering; nordisk kulturscen; att skriva litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Amalia Fahlstedt (1853 – 1923) was a Swedish author of the 1880s. Her debut I flygten: berättelser (1882) contains a couple of short stories and a realistic approach, a common feature of the time. Her main theme was gender relations. During the years of her writing she includes more humour and psychological elements. LÄS MER

 2. 2. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 3. 3. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 4. 4. Privilege and Poverty under Patriarchy : An Intersectional Feminist Analysis of the Portrayal of Wives and Mothers in Elizabeth Gaskell’s North and South

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Olander; [2021]
  Nyckelord :Elizabeth Gaskell; North and South; the Victorian novel; feminism; intersectionality; marriage; motherhood; class; gender roles; angel in the house;

  Sammanfattning : Building on previous feminist literary criticism of Elizabeth Gaskell's North and South (1854-55), this essay analyses the portrayal of wives and mothers in the novel from an intersectional feminist perspective. It examines how the narrative shows that gender and economic status or class intersect to create varied representations of Victorian women's marginalisation. LÄS MER

 5. 5. Fräulein Else : Textanalyse aus psychologischer und epochentypischer Perspektive

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Athur Schnitzler; innerer Monolog; interior monologue; Geschlechterrollen; gender;

  Sammanfattning : This literary work has been chosen to focus on a novel called Fräulein Else and is written by Arthur Schnitzler. The author has chosen to focus the work on comparing the work with theera of the time the book was written and analyze the plot and character Else from apsychoanalytic perspective. LÄS MER